This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Yritysjärjestelypalvelut omistajayrittäjälle

Omistajayrittäjän ja yrityksen tarpeet ja vaatimukset neuvonantajille vaihtelevat merkittävästi yrityksen tilanteen, koon ja omistusrakenteen mukaan. Deloitten asiantuntijat toimivat pitkäjänteisesti omistajayrittäjien tukena ja tuntevat erittäin hyvin yrittäjän haasteet yritystoiminnan eri vaiheissa.

Yritys-, rahoitus- tai omistusjärjestelyt voivat tulla ajankohtaisiksi yrityksen elinkaaren aikana. Deloitte tarjoaa jokaiselle yrittäjälle räätälöidyn palvelun ja nimetyn kokeneen neuvonantajan joka vastaa palveluista.

Deloitten palvelut yritys-, rahoitus- tai omistusjärjestelyissä ovat:

  • Neuvonantopalvelut yritysjärjestelyissä
  • Due diligence -palvelut
  • Arvonmäärityspalvelut

Neuvonantopalvelut yritysjärjestelyissä

Tarjoamme korkeatasoista neuvonantoa omistus- ja rahoitusjärjestelyissä. Kokeneet asiantuntijamme ovat yrittäjän tukena koko prosessin ajan ja yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa.

Avustamme yritysten myynti- ja ostoprosesseissa. Myyntiprosesseissa hallinnoimme tarvittaessa koko myyntiprosessin alustavasta arvonmäärityksestä, myyntimateriaalin laatimisesta ja ostajakandidaattien kontaktoimisesta kaupan päättämiseen. Tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen lopputulos myyjälle.

Deloitten laajan kansainvälisen organisaation avulla voimme kartoittaa ostokohteita ja tehdä niistä alustavia arvioita. Ostoprosessissa neuvomme asiakastamme kaupan rakenteen, hinnoittelun ja due diligence -selvitysten suhteen. Tavoite on löytää paras mahdollinen kokonaisratkaisu asiakkaallemme.

Due diligence -palvelut

Due diligence tarkoittaa analyysiä kohdeyrityksestä ostajan tai rahoittajan päätöksenteon tueksi. Selvitystyöllä halutaan ensisijaisesti varmistaa, että kohdeyhtiö vastaa sitä, mitä myyjä on ostajalle esittänyt, ja että kohteeseen ei liity yllättäviä riskejä. Due diligence -selvityksiä on monenlaisia, mutta yleisimmät ovat taloudellinen, verotuksellinen ja juridinen due diligence. Due diligencen -selvityksellä voi olla vaikutusta kauppahintaan, kauppakirjaan, kaupan rakenteeseen tai kaupan toteutukseen.

Due diligence -tarkastuksia tehdään yhä useammin myös myyntitilanteissa (ns. Vendor due diligence), jossa myyjä teettää due diligence -selvityksen omasta yhtiöstään. Näissä tapauksissa asiantuntijat käyvät yrityksen läpi ja laativat siitä raportin, joka annetaan potentiaalisille ostajille. Yleensä tämä helpottaa varsinaista myyntiprosessia ja lisäksi myyjä saa ajoissa tietoonsa mahdolliset riskit ja voi siten tehdä korjaavia toimenpiteitä.

Arvonmäärityspalvelut

Toteutamme arvonmäärityksiä yritysten omistajille, johdolle ja hallituksille. Arvonmääritys voi olla erillinen prosessi tai osa alkavaa yrityskaupan neuvonantoprojektia. Olemme tehneet arvonmäärityksiä useilla eri toimialoilla toimiville yrityksille.

Yhteyshenkilö

Jan Söderholm
Puh. 020 755 5509

etunimi.sukunimi@deloitte.fi

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää