This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Omistajajohtoisten yritysten veropalvelut

Omistajayrityksiin kohdistuu lukuisia haasteita, jotka eivät vaikuta ainoastaan yrityksen menestykseen, vaan myös yrityksen omistajan ammatillisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Olipa tavoite mikä tahansa, (pörssilistautuminen, uusien markkina-alueiden valtaus, sukupolvenvaihdos, yrityksen myynti) on verosuunnittelu merkittävässä roolissa. Autamme omistajayrityksiä, heidän omistajiaan ja mittavan omaisuuden yrityksensä ulkopuolella omistavia yksityishenkilöitä ymmärtämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaita liiketoiminnallisia ja verotuksellisia strategioita. 

Palveluihimme sisältyy:

Yrityksen ja sen omistajan verosuunnittelu

Säännösten ja lakien jatkuva muutos ja verohallintojen lisääntynyt mielenkiinto varakkaita henkilöitä kohtaan tekevät omistajayritysten ja niiden omistajien verovelvollisuuksien ja -riskien hallinnoinnista haastavaa. Deloittella on vankka kokemus monimutkaisten liiketaloudellisten suhteiden hoitamisesta omistajayritysten (tai family office) ja niiden omistajien ja työntekijöiden välillä.Autamme omistajayrityksiä ja omistajia arvioimaan liiketoimien potentiaalisia veroseuraamuksia ja tekemään henkilökohtaiseen omaisuuteen liittyviä verosuunnittelupäätöksiä liiketaloudelliset ja henkilökohtaiset tavoitteet huomioon ottaen. Deloitte auttaa kartoittamaan verojen säästökohteita, varautumaan verotuksellisen tai liiketaloudellisen toimintaympäristön muutoksiin sekä ratkaisemaan verotukseen liittyvät riidat veroviranomaisten kanssa.

Varakkaat yksityishenkilöt ja perheet joutuvat usein tekemään vaikeita päätöksiä hallinnoidakseen omaisuuttaan. Deloittella on vankka kokemus omaisuuden hoidon suunnittelusta omistajayrittäjille ja heidän perheilleen. Asiantuntijamme auttavat omistajayrittäjää kartoittamaan olennaiset asiat omaisuuden säilymisen ja omaisuuden seuraaville sukupolville siirtämisen suhteen. Tarjoamme omaisuuden verosuunnittelupalveluita, jossa asiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan muiden neuvonantajien kanssa ratkaistaakseen monimutkaiset ongelmat liittyen omaisuuteen, lahjoituksiin, perintöön, säätiöihin ja hyväntekeväisyyteen. Tällä tavoin saadaan räätälöityä juuri asiakkaan tarpeisiin sopiva omaisuuden hoitosuunnitelma.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Asiantuntijamme auttavat omistajayrittäjää yritysjärjestelyjen kaikissa vaiheissa: neuvotteluissa, kaupan rakennesuunnittelussa, kaupan kohteen veroasioissa sekä mahdollisen irtaantumisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Otamme prosessissa huomioon myös omistajayrittäjän henkilökohtaiset ja ammatilliset tavoitteet. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa ja huomioimme verosuunnittelussa aina business- ja laskentanäkökulmat.
Kaupan rahoitusrakenteen suunnittelu sekä kaupan jälkeisen integraation verosuunnittelu ovat keskeisiä osaamisalueitamme ja vaikuttavat olennaisesti yhtiön kokonaisrakenteen verotehokkuuteen.

Sukupolvenvaihdos

Yritystoiminnan siirtämiseen sukupolvelta toiselle liittyy monia kysymyksiä vaihdoksen teknisestä toteutuksesta, rahoituksesta sekä välittömistä verokustannuksista ja verohyödyistä. Veroasiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus sukupolvenvaihdoksiin liittyvien kysymysten selvittämisestä ja kunkin asiakkaan tarpeisiin sopivan ratkaisun löytämisestä.

Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla. Valinnassa on otettava huomioon paitsi luopujan ja jatkajan toiveet ja tarpeet, myös sukupolvenvaihdokseen liittyvät rahoitus- ja verokysymykset. Vaihtoehtoja ovat:

  • Yrityksen osakkeiden tai osuuksien kauppa
  • Liiketoimintakauppa
  • Lahja
  • Lahjanluonteinen kauppa
  • Suunnattu osakeanti
  • Luopujan osakkeiden lunastus
  • Jatkajan omistusosuuden vaiheittainen kasvattaminen

Sukupolvenvaihdokseen liittyvien erilaisten toimenpiteiden kokonaisuus tuottaa oikeassa järjestyksessä toteutettuna verotuksellisesti optimaalisimman lopputuloksen sekä liiketoiminnasta luopujalle, sen jatkajalle että jatkettavalle liiketoiminnalle.

Lue lisää sukupolvenvaihdokseen liittyvistä palveluistamme

Family office -palvelu

Perheen omaisuuden tehokas hallinnointi edellyttää liiketaloudellisten, henkilökohtaisten ja perheen sisäisten tavoitteiden huomioon ottamista. Varakkailla perheillä on tapana hallinnoida omaisuuttaan family office -yhteisön avulla, jonka kautta hoidetaan sijoituksia, raportointia, hyväntekeväisyyttä ja taloudellista suunnittelua. Family officen rakenteen ja henkilökunnan valitseminen vaatii tarkkaa verotuksellista ja hallinnollista analyysiä, sekä perheen lyhyen ja pitkän aikavälin liiketaloudellisten ja ammatillisten tavoitteiden ymmärtämistä. Deloitten asiantuntijat avustavat family office-rakenteen suunnittelussa ja perustamisessa, perheen perehdyttämisessä ja kommunikaatiossa. Meidän lähestymistapamme näkee family office-yhteisön omana liiketoimintanaan ja yksityishenkilön perheomaisuuden yrityskokonaisuutena.

Yhtyeshenkilö

Jani Hirvonen, Partner
puh. 020 755 5335

etunimi.sukunimi@deloitte.fi

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää