This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Konsultointipalvelut omistajayrittäjille

Deloitten omistajayrittäjien haasteisiin erikoistunut asiantuntijatiimi toimii pitkäjänteisesti yrittäjien tukena yritystoiminnan eri vaiheissa. Ulkopuolisen asiantuntijan kokemuksesta on hyötyä monissa tilanteissa. Deloitte tarjoaa yrittäjälle räätälöidyn palvelun ja nimetyn kokeneen neuvonantajan, joka vastaa palveluista.

Asiantuntijamme auttavat omistajayrittäjiä kehittämään yrityksensä toiminnan eri osa-alueita. Tuemme asiakkaitamme esimerkiksi strategiatyössä, liiketoiminnan laajentamisessa, verotehokkaan liiketoimintarakenteen suunnittelussa, kustannustehokkuuden parantamisessa, henkilöstön kehittämisessä, tietojärjestelmien ja IT-palveluiden valinnassa ja käyttöönotossa sekä tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvissä erityiskysymyksissä.

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmien (ERP, CRM ja raportointi) kehittäminen on merkittävä osa omistajayrittäjille tarjoamiamme palveluita. Voimme auttaa asiakkaitamme järjestelmien valinnassa, käyttöönotossa sekä käytön optimoinnissa. Asiakkaan tarpeen mukaan toimimme joko johdon neuvonantajana, projektinvetäjänä tai käyttöönottokonsulttina.

Palvelumme kattavat kaikki vaiheet tavoitteiden määrittelystä aina kehittämishankkeen läpivientiin ja tulosten varmistamiseen asti. Deloitten vahva toimiala- ja sisältöosaaminen yhdistyy pitkään kokemukseemme omistajayrittäjien kumppanina.

Kansainvälisen verkostomme kokemus ja osaaminen tuovat vahvan tuen myös paikallisten toimijoiden haasteisiin. Räätälöimme ratkaisut aina asiakkaan haasteiden mukaiseksi kokonaisuudeksi.

Esimerkkejä omistajayrittäjille toteuttamistamme konsultointiprojekteista ovat muun muassa:

Yrityksen tulevaisuuden suuntaviivojen suunnittelu

Yritystoiminnan murroskohdissa kokeneet asiantuntijamme auttoivat omistajia liiketoiminnan tulevaisuuden suunnittelussa. Strategiatyössä toimme omistajayrittäjän käyttöön kokemuksemme liiketoiminnan suuntaviivojen määrittämisestä ja laadimme yrityksen tarpeisiin räätälöidyn liiketoimintasuunnitelman.

Toimeksiannossa asiantuntijamme hyödynsivät Deloitten työkaluja ja laajaa kansainvälistä verkostoa. Nämä auttoivat omistajayrittäjän tavoitteiden ja tarvittavien toimenpiteiden selkiyttämisessä ja toteuttamisessa. Ulkopuolinen kumppani toi perspektiiviä ja auttoi omistajayrittäjää tarkastelemaan kokonaisuutta eri näkökohdista sekä pidemmällä aikavälillä, mikä helpottaa tulevien haasteiden ennakointia.

Toimitusketjun ja tuotantotoimintojen tehostaminen

Asiantuntijamme auttoivat omistajayrittäjiä yrityksen toimitus- ja tuotantoketjun tehostamiseen liittyvissä projekteissa. Toimeksiannon alussa teimme kattavan analyysin, jonka puitteissa tunnistimme potentiaalisimmat kehityskohteet ja näiden liiketoimintavaikutukset. Työssä hyödynsimme Deloitten toimitusketjun ja tuotantotoimintojen kehittämismetodologiaa sekä aiemmista toimeksiannoista tunnistettuja parhaita käytäntöjä.

Deloitten tiimillä on vankka kokemus tehostamistoimenpiteiden toteuttamisesta eri toimialoilla. Suunniteltujen kehitystoimenpiteiden perustana olivat yrityksen omat prosessit ja henkilökunta. Toimeksiannossa tehostettiin olemassa olevaa toimintamalli ja työskentelytapoja, jolloin vältyttiin mittavilta kalustoinvestoinneilta.

Yrityksen taloushallinnon, raportoinnin ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen

Asiantuntijamme auttoivat omistajayrittäjää ratkaisemaan taloushallintoon, raportointiin ja toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät haasteita. Ratkaisuvaihtoehdot kartoitettiin yhdessä talous- ja tietohallintojohdon kanssa. Tavoitteena oli löytää yrityksen tarpeisiin riittävä sovelluskokonaisuus. Määritimme yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavan toiminnan tason ja autoimme asiakasta valintapäätöksen tekemisessä sekä sovellusten käyttöönotossa.

Yhteyshenkilöt

Jussi Sairanen
puh. 020 755 5364

etunimi.sukunimi@deloitte.fi

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää