This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Käyttöönottopalvelut

Muutosten tehokas hallinta

KöyttöönottopalvelutIFRS-standardistoa ja taloudellisen raportoinnin vaatimuksia kehitetään jatkuvasti ja useita tärkeitä uudistuksia odotetaan julkaistavan lähivuosina. Muutosten jatkuva seuranta voi olla haasteellista ja työ vaatii resursseja ja saattaa joskus tuntua turhauttavalta. Ymmärrämme tämän ja yritysten kohtaamat taloudellisen raportoinnin haasteet ja haluamme olla arvokas kumppani asiakkaillemme.

IASB työstää parhaillaan uusia säännöksiä muun muassa vuokrajärjestelyihin, tuloutukseen, rahoitusinstrumentteihin ja suojauslaskentaan liittyen. Lisäksi keväällä 2011 julkaistiin muun muassa seuraavat uudet tai uudistetut standardit:

  • IFRS 10 Konsernitilinpäätös
  • IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
  • IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
  • IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
  • IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
  • IAS 19 Työsuhde-etuudet

Oletko jo selvittämässä, mitä vaikutuksia näillä on yhtiönne tilinpäätökseen? Nämä saattavat tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta oletko huomioinut erilaiset osakas-, toimitus-, osto- tai myyntisopimukset, jne. joilla voi ja usein onkin vaikutusta kun määritellään määräysvaltaa, huomattavaa vaikutusvaltaa tai yhteisen määräysvallan alaisia järjestelyjä?

Vakuutusmatemaattisiin eriin kohdistuneet muutokset vaikuttavat tunnuslukuihin, tiedätkö miten?

Me olemme valmiit avustamaan Teitä näissä asioissa.

Vastine sääntelyn valmisteluvaiheessa
Kansainvälisten standardien kehittämiseen on mahdollista ja toivottavaakin vaikuttaa. IASB toivoo luonnoksiinsa kommentteja kaikilta taloudellisesta raportoinnista kiinnostuneilta tahoilta. Harvalla yhtiöllä on kuitenkaan resursseja laatia perusteltuja kommenttikirjeitä standardien säätäjille. Deloitte yhdistää globaalin näkemyksensä yhdeksi kommenttikirjeeksi aina IASB:n pyytäessä kommentointia. Voimme kuitenkin olla avuksi myös yksittäisille yhtiöille heidän halutessa nostaa standardin säätäjän tietoisuuteen omalta tai toimialansa kannalta olennaisia seikkoja.

Ota yhteyttä

Tomi Seppälä
KHT, Director
puh. 020 755 5315

Aleksi Martamo
KHT, Senior Manager
puh. 020 755 5327

Lähetä sähköpostia

Pyydä tarjous

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää