This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

IFRS-palvelut

IFRS-palvelutHaluamme olla mukana kehittämässä ja edistämässä laadukasta, informatiivista ja lukijaa palvelevaa taloudellista raportointia. Tarjoamme monipuolista osaamista yrityksille, jotka kohtaavat toiminnassaan taloudellisen raportoinnin haasteita. Haasteet voivat olla tilinpäätösinformaatiossa, toimintakertomuksessa tai niiden välisessä yhteistoiminnassa. Viestin ilmaiseminen selkeästi ja ymmärrettävästi on avainasemassa.

Listayhtiön tilinpäätösinformaatio perustuu IFRS- standardien vaatimuksiin. Toisaalta listayhtiö noudattaa taloudellisessa raportoinnissa arvopaperimarkkinalakia ja Finanssivalvonnan määräyksiä. Palvelukokonaisuutemme lähtee asiakkaan tarpeista ja rakentuu jatkuvaan IFRS-standardien ja muun säännöstön kehityksen seurantaan ja osaamisemme jakamiseen eri muodoissa; tiedottamalla, avustamalla, laatimalla ja tekemällä.

IFRS-tilinpäätöksen laativa yhtiö kohtaa erilaisia haasteita kuin kansallisen lainsäädännön mukaisen tilinpäätöksen laativa yhtiö. Koska IFRS-standardit muuttuvat jatkuvasti, on yksittäisen yhtiön monesti hankalaa seurata muutoksia riittävällä tarkkuudella laadukkaan raportoinnin varmistamiseksi. Tässäkin me voimme auttaa.

Lue lisää IFRS:stä.

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää