Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Globální a regionální publikace o daních

Zpravodaje a publikace společnosti Deloitte obsahují odborné přehledy a praktické komentáře týkající se novel, předpisů, standardů, postupů a trendů, které byly zavedeny nebo se právě zavádějí a které ovlivňují praktické aspekty konkrétních oblastí z lokálního i mezinárodního hlediska.

Tax & Legal News
Novelizované a nově přijaté právní normy a předpisy pro přímé a nepřímé daně podrobně analyzované daňovými poradci

Archiv: 2006 - 2011 

Tax Alert
Aktuální dění v oblasti daňové a právní problematice, odborné komentáře k připravovaným změnám v legislativě

Archiv: 2007 - 2011 

Tax Quarterly Novinky pro dovozce a vývozce
Aktuální české i mezinárodní novinky a trendy týkající se celních záležitostí       

Archiv: 2009 - 2011 

International Tax Alerts & Newsletters
Mezinárodní tax alerty a bulletiny obsahují aktuální informace o vývoji daňové problematiky včetně daní právnických osob, daní fyzických osob, daně z přidané hodnoty a cel
Central Europe Tax Newsletter
Nové a novelizované právní normy a předpisy, průlomová soudní rozhodnutí, změny stanovisek daňových úřadů a inovativní pohledy na plánování daní pro střední Evropu
World Tax Advisor Archive
Analýza mezinárodních daňových vývojových trendů, které odrážejí dynamické obchodní prostředí, v němž podnikají mezinárodní společnosti
International Tax and Business Guides

International Tax and Investment Guides

Obsahuje užitečné a vyhledávané informace a podrobnosti o daňových a obchodních otázkách pro více než sto nejdůležitějších obchodních jurisdikcí

Deloitte International Tax Source

Deloitte International Tax Source (DITS)

Databáze DITS obsahuje sazby daní a daní z příjmů na základě mezinárodních dohod a srovnávací informace o koncernech a principech stanovování převodních cen

IAS Plus
Nejrůznější informace o Radě pro mezinárodní účetní standardy, Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a mezinárodním účetnictví a auditu obecně
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube