Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Nepřímé daně

spice jar Celní služby a globální obchod
Efektivní řízení rozhodování a povinností v oblasti globálního obchodu je v celosvětovém dodavatelském řetězci důležitým, často přehlíženým faktorem. Deloitte disponuje celosvětovou sítí odborníků, kteří mají zkušenosti v oblasti strategie a automatizace globálního obchodu a v oblasti vývozních kontrol a dodržování souladu s pravidly dovozu/vývozu. Naši odborníci pomáhají navrhovat strategie a strukturovat globální transakce tak, aby došlo ke snížení celních poplatků a dalších nákladů spojených s mezinárodním obchodem, aby se zvýšily refundace cel a byl zajištěn soulad s právními a regulatorními požadavky za cenově příznivých podmínek..

map pins Nepřímé daně (DPH)
DPH, GST (goods and services tax), daň z prodeje a daň ze spotřeby a další transakční daně jsou daně všeobecně založené na transakcích a daňová povinnost vzniká nezávisle na ziskovosti. Nesprávné zaúčtování těchto daní může mít významný dopad na náklady podniku a jeho peněžní toky. Odborníci z firmy Deloitte spolupracují s podniky i s veřejným sektorem. Deloitte Vám může pomoci s včasným plánováním a aplikací manažerských řešení přípravy a kontroly daňových přiznání s použitím technologie, a tím snížit náklady a rizika a zvýšit jistotu, že nedošlo k žádnému opomenutí.

 

 

 

 

 

 

 

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube