Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Mezinárodní zdanění

Odborníci společnosti Deloitte poskytují společnostem poradenství v celé řadě daňových otázek týkajících se transakcí směřujících do země i ze země, včetně strukturování počátečních zahraničních investic, financování mezinárodního provozu, přeshraničních transakcí, řízení globální efektivní daňové sazby a obchodní restrukturalizace.

gummi bears Služby v oblasti mezinárodního zdanění
Jedním z největších současných úkolů (a největších příležitostí) pro nadnárodní společnosti je efektivní řízení místních a zahraničních daní způsobem, který je v souladu s jejich celkovými obchodními cíli a provozem. Bouřlivý vývoj globální ekonomiky vyžaduje bližší vztah mezi daňovými a obchodními transakcemi společnosti, aby byly maximalizovány všechny příležitosti pro daňové úspory a zvýšení daňové efektivity. Inovativní přístup společnosti Deloitte pomáhá nadnárodním společnostem snižovat daně z příjmů, zvyšovat marže a rozvíjet obchodní činnost.

Marble cluster Fúze a akvizice
Všechny transakce – fúze, akvizice, společné podniky, kapitálové investice nebo divestice – s sebou přinášejí složité otázky, které vyžadují soustředěnou pozornost zkušených odborníků. Pokud tyto transakce zahrnují společnosti s globální působností, posuzování celé řady dalších faktorů je ještě náročnější. Společnost Deloitte může asistovat a poskytovat poradenství pro efektivní řešení bezpočtu daňových, účetních, právních, regulačních, kulturních a pracovních otázek při přeshraničních transakcích, aby pomohla řídit rizika související se zajišťováním souladu s požadavky a potenciálně zvýšit výnosy.

money jar Převodní ceny
Globálně řízený tým společnosti Deloitte pro převodní ceny pomáhá společnostem snižovat rizika slaďováním praktických řešení v oblasti převodních cen s celkovou globální obchodní působností a cíli, připravovat strategickou dokumentaci na podporu postupů v oblasti převodních cen a efektivně vyřešit soudní spory.

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube