Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Efektivní údržba

Optimalizujte proces údržby

Efektivní údržba

Údržba jako představitel podpůrných procesů často bývá na okraji zájmu managementu i přesto, že jsou s ní spojené nemalé náklady a má bezprostřední vliv na efektivitu výroby. Špatný přístup k údržbě může být příčinou neúspěchu podnikání. Manažer, který si tuto skutečnost uvědomuje a dokáže využít osvědčených principů TPM (Total Productive Maintenance), je na dobré cestě k prosperitě.

Vaše otázky

 • Máme časté odstávky výroby z důvodu poruch?
 • Máme dobře zvládnutou logistiku materiálu a náhradních dílů?
 • Využíváme dostatečně kapacity (lidské i technologické) a jsme spokojeni s organizací údržby?
 • Umožňuje nám stávající systém řízení údržby optimalizovat náklady na údržbu a opravy?
 • Podporuje stávající informační systém řízení údržby?
 • Je efektivní zabezpečovat některé činnosti dodavatelsky (outsourcing)?

Naše odpovědi

Odborní pracovníci Deloitte nabízí nadstandardní zkušenosti v řízení údržby podložené hlubokými znalostmi problematiky napříč průmyslovými sektory. Jsou uznáváni jako zkušení poradci vrcholovým orgánům společností, generálním ředitelům, výrobním a technickým ředitelům a manažerům v oblasti údržby.

Výstupy 

 • organizační a ekonomická struktura
 • pravidla řízení údržby
 • pravidla ekonomického řízení
 • popisy funkčních míst, matice odpovědnosti
 • reporting
 • funkční specifikace IS
 • strategie údržby

Přínosy 

 • snížení poruchovosti výrobního zařízení
 • snížení nákladů
 • optimalizace počtu pracovníků údržby
 • snížení objemu vázaných finančních prostředků v materiálu a ND
 • zvýšení transparentnosti nákladů v údržbě
 • zlepšení komunikace mezi výrobou a údržbou
 • zvýšení ekonomického povědomí pracovníků údržby

Seznamte se blíže s naší nabídkou řešení v přiložené brožuře nebo nás kontaktujte.

Související odkazy

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube