Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Oceňování a finanční modelování

Ocenění je složitá a často problematická záležitost. Vyžaduje důkladnou znalost ekonomických a odvětvových trendů, fungování předmětné společnosti a jejích konkurentů. Je nutné též zvážit i další finanční i nefinanční informace, jakými jsou např. právní a regulatorní prostředí. Kvalitní oceňovací služby v sobě spojují analýzu, zkušenost a odborný úsudek.

Kdo jsme a co děláme

Náš oceňovací tým je složen z kvalifikovaných odborníků s akreditací ASA (Accredited Senior Appraiser), certifikovaných finančních analytiků (Chartered Financial Analyst), členů Asociace certifikovaných účetních (ACCA), pracovníků s titulem MBA a PhD a ekonomů působících v různých oblastech. Český oceňovací tým je součástí středoevropské a celosvětové sítě oceňovacích služeb v rámci Deloitte. Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním akcií, podniků a hmotných i nehmotných aktiv v nejrůznějších komerčních i sporných situacích. 

Naše služby:

Jak můžeme pomoci

Náš prakticky orientovaný přístup se opírá o znalosti a zkušenosti získávané každoročně při realizaci řady významných zakázek v České republice i v zahraničí a vyznačuje se odbornou precizností a důkladností. Kromě čistě oceňovacích služeb také úzce spolupracujeme s našimi specialisty na jednotlivá odvětví či odbornou problematiku v rámci čtyř základních oblastí našich služeb – audit, daně, manažerské poradenství a finanční poradenství – a díky tomu poskytujeme integrovaná řešení přesně dle potřeb našich klientů.

Naše služby zahrnují:

  • fúze a akvizice
  • investiční analýzy
  • regulatorní reporting (např. nepeněžité vklady, fúze či vytěsnění) vyžadované českou obchodní a daňovou legislativou
  • finanční reporting včetně alokace kupní ceny při podnikových kombinacích (tzv. purchase price alocation) a testování snížení hodnoty majetku (tzv. impairment testing)
  • ocenění duševního vlastnictví
  • finanční modelování pro účely finančního plánování, získávání kapitálu a analýzy investic

 

Jan Marek
Ředitel

+420 246 042 754

 

 

 

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube