Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Kontakty

Miroslav Svoboda

Miroslav Svoboda

+420 246 042 924

Miroslav Svoboda nastoupil do společnosti Deloitte Česká republika v roce 2003. Od roku 2008 byl partnerem v daňovém oddělení a v únoru 2014 se stal vedoucím partnerem v oddělení finančního poradenství. Je také vedoucím v oblasti daňového poradenství při fúzích a akvizicích v rámci Deloitte střední Evropa. Zaměřuje se na služby při fúzích a akvizicích obecně a jeho zkušenosti pocházejí především z komplexních projektů mezinárodního zdanění a právní a účetní struktury fúzí a akvizic. Podílel se na realizaci různých mezinárodních zakázek, strukturování a akvizic a českých i mezinárodních projektů restrukturalizace a refinancování, včetně právních fúzí, rozdělení a prodejů společnosti.

Byrne Garret

Garret Byrne

+420 246 042 339

Garret pracuje ve společnosti Deloitte více než osm let a má předchozí zkušenosti ze svého působení v jiné firmě poskytující odborné služby. V roce 2006 se stal partnerem a jako regionální vedoucí pro transakční služby v oblasti fúzí a akvizic vybudoval úspěšnou praxi jak v rámci českého a slovenského regionu, tak ve střední Evropě. Garret se zaměřuje také na propagaci služeb celé regionální firmy v sektoru soukromého kapitálu. Koordinuje celou řadu projektů z oblasti strategických a finančních investic, které se týkají softwarových firem, systémových integrátorů, poskytovatelů internetových služeb, telekomunikačních, dopravních a výrobních společností.

Brent Watkins

Brent Watkins

+420 246 042 942

Brent působí od června 2010 na pozici ředitele v týmu pro sektor nemovitostí společnosti Deloitte Central Europe. Má více než dvacet let zkušeností s poradenstvím a investicemi v oblasti komerčních nemovitostí. Jeho odborné znalosti zahrnují investiční poradenství, hotelnictví, strategické přemísťování aktiv, oceňování, mimotržní transakce a získávání kapitálu. Pan Watkins působil jako partner v realitní a poradenské společnosti Private Property Partners v Praze a předtím byl investičním ředitelem pro střední a východní Evropu ve společnosti Colliers International. V Kanadě pracoval více než deset let jako poradce ve společnostech Cushman & Wakefield a CB Richard Ellis. Vystudoval University of British Columbia, obor ekonomie se specializací na plánování měst.

Diana Rádl Rogerová

Diana Rádl Rogerová

+420 246 042 572

Diana je partnerkou v oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika, kde působí od roku 1996, a vedoucí pro odvětví nemovitostí ve střední Evropě. Ovládá české i mezinárodní účetní standardy. Paní Rogerová je členem Association of Chartered Certified Accountants (FCCA), auditorem s licencí Komory auditorů České republiky a vlastní profesní kvalifikaci v oblasti IFRS (DipIFR). Své služby poskytuje zejména klientům ze sféry finančních institucí. Mezi její hlavní klienty patří skupina Komerční banky, skupina FIO, Česká exportní banka, skupina Santader banky, ECM a další. Během své kariéry získala paní Rogerová bohaté zkušenosti s auditem a výkaznictvím podle českých účetních standardů, mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví, s poradenstvím v oblasti financí podniku, řízení aktiv a pasiv podniků, zajišťování apod.

Jan Marek

Jan Marek

+420 246 042 754

Jan je ředitelem českého a slovenského oceňovacího týmu. Má desetileté zkušenosti s oceňováním podniků a tvorbou finančních modelů v západní, střední a východní Evropě. Jeho pracovní zkušenosti zahrnují projekty ve výrobě, v odvětví veřejných služeb, v těžebním průmyslu, ve stavebnictví, v potravinářském průmyslu a ve finančním sektoru. Pan Marek poskytoval poradenské služby mnoha velkým domácím i zahraničním institucím. Spolupracoval také na projektech privatizace, fúzí a akvizic a zvláštního šetření (due diligence). Pan Marek vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze, je certifikovaným finančním analytikem (CFA) a akreditovaným znalcem v oboru oceňování (ASA). Před nástupem do společnosti Deloitte pracoval jako správce portfolia a makléř na Burze cenných papírů Praha.

Pavel Dědek

Pavel Dědek

+420 246 042 255

Pavel pracuje ve společnosti Deloitte od roku 2007, má více než třináct let zkušeností v oboru investičního bankovnictví a podnikových financí a podílel se na desítkách úspěšných projektů v rámci střední Evropy, včetně mezinárodních transakcí v Albánii, Bulharsku, České republice, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Turecku. Rozsáhlé znalosti má rovněž v oboru energetiky, včetně znalosti regulace, finančního modelování a oceňování a strukturování transakcí.

Pavel Hoffmann

Pavel Hoffmann

+420 246 042 253

Pavel pracuje na pozici partner podpory obchodů v oddělení Služeb finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika. Má zkušenosti především z oblasti finančního zvláštního šetření, přičemž většinu těchto šetření prováděl pro zahraniční investory ve společnostech v České republice a na Slovensku. Pavel se věnoval široké škále oblastí, mezi něž patří výroba, telekomunikace, pivovary, letecké společnosti a nemovitosti. Pavel Hoffmann získal před nástupem do společnosti Deloitte prestižní titul Chartered Accountant (Certifikovaný účetní) a diplom na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Dalibor Hlaváč

Dalibor Hlaváč

+420 246 042 235

Dalibor má 13 let zkušeností s poradenstvím na desítkách transakcí ve střední Evropě. V Deloitte působí od roku 1999 a specializuje se na prodeje a akvizice podniků, získávání kapitálu a finanční restrukturalizace firem za účasti nadnárodních koncernů, soukromých investorů, finančních skupin a fondů privátního kapitálu. Účastnil se velkých restrukturalizačních a privatizačních procesů, asistoval domácím i zahraničním investorům při řadě akvizicí a vedl poradenství při prodeji mnoha privátních společností i konkurzních podstat podniků v insolvenci. Vystudoval finance na Vysoké škole ekonomické v Praze a je členem britské Asociace autorizovaných účetních znalců a auditorů s kvalifikací Corporate Finance (CF).

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube