Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Řízení projektů a rizik

 Projekty jsou jedinečné úkoly, při jejichž plnění se velmi často přichází s něčím novým, implementují se nové technologie a zásadně se mění způsob podnikání. Obvykle se snažíme provádět tyto tři činnosti najednou a zároveň řídit řadu dalších projektů a programů s neslučitelnými prioritami a někdy protichůdnými cíli.

Tyto náročné úkoly je možné zvládnout při použití správného přístupu, kterým je implementace pragmatického kontrolního rámce projektu, podporovaného efektivní projektovou kanceláří. Projektová kancelář má zásadní význam pro dodržování stanoveného rámce a poskytování centralizované správy, řízení a kontroly.

“Pevný kontrolní rámec podporovaný projektovou kanceláří je klíčový pro zvýšení šancí na úspěch projektu.”

Naše integrované služby řízení projektů a rizik zahrnují:

 

Návrh a implementace projektové kanceláře  

Provádíme revizi efektivity vaší stávající projektové kanceláře a odpovídajícího kontrolního rámce a poskytujeme pragmatická doporučení k implementaci. Spolupracujeme s vámi buď při zahájení projektu a připravujeme návrh a implementaci kontrolního rámce podporovaného projektovou kanceláří, nebo v průběhu celého projektu, kdy vám poskytujeme podporu, aby projektová kancelář fungovala s využitím celého svého potenciálu.

Zpět na začátek

Spolupráce při řízení projektu 

Hodnocení vaší schopnosti řídit projekt - Můžeme s vámi spolupracovat hned od začátku a posoudit vaše stávající schopnosti a silné a slabé stránky. Díky tomu můžeme už v raných fázích identifikovat problémy, které by mohly vést k pozdějšímu nezdaru projektu. Poté vám můžeme poskytnout pragmatická doporučení k implementaci.

Cesta za úspěchem - Můžeme s vámi spolupracovat na vytvoření projektové kanceláře a od samého počátku správně nastavit procesy monitorování a kontroly. Pomůžeme vám definovat dílčí i celkové cíle projektu a určit správné výsledky a modely řízení a správy, abychom vám ukázali správnou cestu k úspěchu.

Zpět na začátek

Úspěšná realizace a snížení rizik  

Podpora vaší úspěšné realizace - Můžeme vám poskytnout specialisty, kteří budou buď řídit vaši projektovou kancelář, nebo pracovat s vaším týmem a poskytovat mu podporu v klíčových disciplínách, od plánování a tvorby rozpočtu po řízení změny a dotčených stran. Můžeme vám poskytovat poradenství v oblasti řízení rizik, od návrhu efektivních záznamů rizik a problémů po implementaci procesů a výboru pro řízení rizik.

Poučení z neúspěchu pro budoucí úspěch – Revize předchozích projektů a programů může vést k identifikaci silných a slabých stránek ve vaší organizaci, které mohou ovlivnit úspěch nebo neúspěch budoucích projektů.

Zpět na začátek

Kontakty

Zdeňěk Křížek
Partner
Řízení podnikových rizik

+420 246 042 677

 

Ivan Chmelík
Manager
Řízení podnikových rizik

+420 246 042 978

 

 

 

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube