Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Ujištění o spolehlivosti informací a funkčnosti kontrolních mechanismů

V prostředí, kde se stupňují hrozby pro bezpečnost IT, otázky kvality dat, obavy v oblasti řízení a správy podniků a legislativní opatření na ochranu soukromí, musí organizace více než kdy dříve zajistit integritu, zachování důvěrnosti a dostupnost informací a příslušných systémů. Pracovní procesy jsou závislé na informačních systémech, které musí být řádně rozmístěny, sledovány a kontrolovány.

“Díky své globální síti a expertních znalostí v oboru vám zmírnime rizika spojená s projekty, interními systémy, obchodními procesy, aplikacemi a daty. ”

Naše integrované služby v oblasti zajištění informací a funkčnosti kontrolních mechanismů zahrnují: :

 

Transformace kontrolních mechanismů  

Interní kontrolní mechanismy nejen zabraňují vzniku nepříjemných situací, ale mohou i posilovat výkonnost. Správně zvolené kontrolní mechanismy pomáhají snižovat náklady, zvyšovat výnosy, zajišťovat aktiva a dosahovat souladu s právními a regulačními požadavky. Naopak špatně nastavené kontrolní mechanismy stojí peníze, plýtvají zdroji, vystavují organizace rizikům, zvyšují náklady na dodržování požadavků a odvádějí pozornost vedení od řízení podniku.

Správné kontrolní mechanismy podněcují inovaci a růst. Když manažeři vědí, že mají nastaveny správné kontrolní mechanismy, mohou se s důvěrou spolehnout, že tyto mechanismy budou řídit rizika, která společnost podstupuje. V náročných dobách musí i ty nejvyspělejší organizace zvažovat, zda jsou jejich kontroly relevantní, efektivní a přizpůsobitelné jejich potřebám.

V zájmu zlepšení procesů a kontrolních mechanismů mohou odborníci společnosti Deloitte posoudit a otestovat vaše kontrolní prostředí a pomoci vám snížit rizika vyplývající z obchodní činnosti, technologie a finančních výkazů. Zvyšováním efektivity finančních výkazů a interních kontrolních funkcí vám pomůžeme zvýšit vaši obchodní výkonnost.

Zpět na začátek

Integrovaný externí audit 

Pokud dnes organizace udělají závažnou chybu v účetní závěrce, hrozí jim významné pokuty. Abyste posílili své účetní výkaznictví a dodrželi legislativní požadavky stanovené např. zákonem Sarbanes-Oxley (nebo podobné globální požadavky), potřebujete mít přístup k prvotřídním světovým auditním postupům.

Společnost Deloitte dodržuje při auditu účetních závěrek uznávané standardy nezávislosti, profesionální objektivity a technické vyspělosti. Pro splnění jedinečných potřeb jednotlivých organizací upravíme svůj globální auditní přístup podle vašich specifických podmínek, abychom získali komplexní pohled na vaši společnost, rizika a interní kontrolní mechanismy. Zároveň spojujeme audit interních kontrolních mechanismů ve finančním výkaznictví s auditem účetních závěrek, abychom vám pomohli identifikovat a odstranit jakékoli procesní nedostatky.

Zpět na začátek

Externí IT audit  

Přestože je IT prostředí stále složitější a pro každodenní provoz čím dál zásadnější, vedení společností si stále nemusí uvědomovat přesná rizika, jimž jejich IT prostředí čelí. Mezi rizika, která mohou být přehlédnuta v běžném denním režimu nebo z důvodu chybějícího přiměřeného nezávislého posouzení, patří provozní omezení způsobená nedostupností IT systémů, zranitelnost systémů v důsledku nepřiměřené informační bezpečnosti a riziko poškození dobré pověsti v důsledku úniku nebo ztráty dat.

Naše bohaté zkušenosti v oblasti externích auditů našim odborníkům na audit IT umožňuje poskytovat služby externího posouzení, upravené podle specifických potřeb s přihlédnutím ke standardům v odvětví. Můžeme realizovat auditní procedury podle interní metodologie společnosti Deloitte nebo jiných rámců/standardů, jako jsou COBIT, ISO/IEC 27000 nebo ISO/IEC 20000.

Jsme schopni poskytovat komplexní IT audity vašeho IT prostředí nezávisle nebo ve spolupráci s vaším interním auditním oddělením. Výsledkem našich procedur mohou být body uvedené v prohlášení vedení společnosti (seznam nedostatků s relevantními doporučeními a souvisejícími riziky), které obsahují popis IT prostředí, hodnocení interních procesů, posouzení návrhu interních kontrolních mechanismů, závěry testování kontrolních mechanismů a doporučená řešení všech rizik, která nejsou dobře řízena.

Zpět na začátek

Služby IT due diligence  

Pokud máte vlastní oborové specialisty a odborníky na firemní finance, kteří se postarají o transakční část vašich akvizic, nabídneme vám externí auditní dovednosti potřebné pro provádění IT due diligence.

Můžeme vám dodat tým zkušených specialistů v oboru IT due diligence, kteří vám budou stále k dispozici. Celý podpůrný tým, sestavený podle vašich potřeb, bude koordinovat jeden partner nebo manažer, který bude vaší kontaktní osobou. Společně pak vymezíme rozsah služeb, které vám poskytneme.

V závislosti na vašich potřebách můžeme tým poskytující podporu při IT due diligence rozšířit o další odborníky z různých oblastí, abychom splnili vaše požadavky. Rozsah našich prací bude uzpůsoben tak, aby co nejlépe vyhovoval oblastem, které jsou ve středu vašeho zájmu. Nabízíme širokou škálu disciplín v rámci hloubkového šetření, včetně finanční, daňové, právní, penzijní, personální, IT a komerční due diligence.

Zpět na začátek

Kontakty

Zdeňěk Křížek
Partner
Řízení podnikových rizik

+420 246 042 677

 

Ivan Vořísek
Manager
Řízení podnikových rizik

+420 246 042 223

 

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube