Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Vedení účetnictví

Od vnitropodnikových účetních směrnic po národní standardy finančního výkaznictví zabezpečujeme řádné nastavení, personální zajištění, vedení a kontrolu účetnictví vaší společnosti.

Naše služby

Účetnictví a výkaznictví

Na základě Vašeho požadavku Vám můžeme vést účetnictví v naší kanceláři nebo v prostorách Vaší společnosti. Naše výstupy zahrnují vydávání zpráv vedení společnosti v požadovaných intervalech, sestavení statutární účetní závěrky a účetní závěrky dle národních účetních standardů (GAAP) či jiné informace používané jako vstupní údaje pro další procesy (např. přiznání k DPH, přiznání k dani z příjmů, příprava informací pro auditory).

Kontrola účetních výkazů

Na Vaši žádost uskutečníme kontrolu Vašich účetních výkazů. Výstupem naší kontroly je zpráva popisující průběh kontroly, včetně veškerých zjištěných nedostatků. Tyto služby zahrnují také asistenci při řešení zjištěných nedostatků.

Poradenství v oblasti řízení financí (FMC)

FMC zahrnuje následující:

  • návrh, implementaci a dočasný provoz finanční divize našeho klienta (pokud se jedná o nové zavádění tohoto oddělení) nebo
  • posouzení a optimalizaci stávajícího finančního oddělení (pokud toto oddělení nesplňuje Vaše očekávání).

Tyto služby zahrnují pomoc při přípravě interních účetních stanov, nastavení nákladových středisek a vnitřní struktury, včetně její organizace.

Program poskytování personálu

Nabídka našich služeb zahrnuje dočasné zaměstnání odborníka či odborníků z naší firmy ve finanční a účetní divizi klienta, přičemž tito odborníci budou přímo podřízeni klientovi. Tento program klientovi pomůže překonat dočasný nedostatek nezbytného personálu (např. dočasné nahrazení finančního kontrolora nebo finančního ředitele, zapůjčení účetního nebo hlavního účetního pro podporu při provádění roční uzávěrky nebo při zavádění nových procesů).

Ostatní služby

Na základě Vašeho požadavku Vám můžeme poskytnout další outsourcingové služby, např. správu fakturace a následné řízení pohledávek, elektronické bankovnictví atd.

Kontakty

Zbyněk Brtinský
Partner

+420 246 042 509

 

Ludvík Gregás
Manager

+420 246 042 639

 

 

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube