Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

IFRS do kapsy 2010

Průvodce mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Aktualizované vydání publikace IFRS do kapsy 2010 si klade za cíl přiblížit IFRS čtenářům, kteří se s touto oblastí setkávají poprvé, a zároveň poskytnout přehled aktuálního obsahu standardů IAS a IFRS ostatním. Česká verze této příručky vychází z anglického originálu vydaného londýnskou kanceláří Deloitte v květnu 2010 (  IFRS in Your Pocket 2010 ) a je doplněna o informace vyplývající z používání IFRS společnostmi v České republice.

IFRS do kapsy

Na stránkách publikace naleznete:

  • Shrnutí všech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví spolu s Úvodem k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví a Koncepčním rámcem pro sestavování a předkládání účetní závěrky
  • Některé klíčové rozdíly mezi požadavky jednotlivých IAS/IFRS a požadavky české účetní legislativy (ČÚL)
  • Používání IFRS ve světě a podrobnosti k jeho dodržování v Evropě a ve Spojených státech
  • Historie a struktura Rady pro Mezinárodní účetní standardy (IASB)
  • Elektronické zdroje, publikace a výukové materiály společnosti Deloitte o IFRS

Související odkazy

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube