Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2013 v češtině

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2013 v češtině

Vzorová účetní závěrka za rok 2013 slouží k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) schválených pro použití v EU na vykazování a zveřejňování. Tato vzorová účetní závěrka obsahuje také další údaje, jejichž zveřejňování se považuje za nejlepší užívané postupy, především pokud je zveřejňování takových údajů obsaženo i ve vysvětlujících příkladech uvedených v konkrétním standardu.

Tato publikace byla připravena pražskou pobočkou společnosti Deloitte a je určena společnostem, které připravují svou účetní závěrku v souladu s IFRS schválenými pro použití v EU za účetní období končící 31. prosince 2013. Hlavní rozdíl mezi IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB ) a IFRS schválenými k použití v EU k 31. prosinci 2013 je v datu účinnosti "balíčku pěti konsolidačních standardů", které jsou v EU účinné až pro účetní období začínající 1. ledna 2014.

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS vydanými radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2013 je k dispozici na www.iasplus.com.

Publikace obsahuje:

  • 1. část – Přehled nových a novelizovaných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) schválených pro použití v EU
    • Přehled nových a novelizovaných IFRS schválených pro použití v EU, které jsou závazně účinné pro rok končící 31. prosince 2013
    • Přehled nových a novelizovaných IFRS schválených pro použití v EU, které nejsou závazně účinné, ale jejichž dřívější použití pro rok končící 31. prosince 2013 je povoleno
    • Přehled nových a novelizovaných IFRS vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), ale dosud neschválených pro použití v EU.
  • 2. část – Vzorová účetní závěrka společnosti International GAAP Holdings Limited za rok končící 31. prosince 2013

Verzi této publikace v anglickém jazyce naleznete zde.

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2013

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube