Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Průzkum v oblasti výzkumu a vývoje

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje

Společnost Deloitte provedla mezi firmami průzkum v oblasti výzkumu a vývoje, jehož cílem bylo získat souhrnné výsledky týkající se výzkumu a vývoje v regionu střední Evropy, včetně odhadu trendů do budoucna.

Dále bylo cílem provést analýzu hlavních překážek při uplatňování daňového odpočtu a při čerpání dotací na výzkum a vývoj. Zapojení České republiky do tohoto středoevropského průzkumu umožňuje tuzemským firmám na straně jedné srovnat se s ostatními státy v tomto regionu a současně na straně druhé státním orgánům a institucím zodpovědným za podporu výzkumu a vývoje získat podněty pro další směřování systému podpory.

Studie

  • Průzkum v oblasti výzkumu a vývoje

    Publikováno 2013

    Ve středoevropském průzkumu společnosti Deloitte mezi více než 230 firmami z České republiky, Chorvatska, Polska, Slovenska a Maďarska, uvedlo více než tři čtvrtiny dotázaných (78 %), že v následujících letech udrží nebo zvýší náklady vynaložené na výzkum a vývoj ve srovnání s rokem 2012. V České republice plánuje udržet nebo zvýšit investice do výzkumu a vývoje celkem 88 % oslovených společností.

Kontakt

Luděk Hanáček
Ředitel

+420 246 042 108

 

 

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube