Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce

"Přístup ze strany státu k investicím by měl být pragmatický s důrazem zejména na koncepčnost a prosazování proticyklické politiky v oblasti veřejných investic,“

- Miroslav Linhart,
vedoucí skupiny zaměřené na služby podnikům z oblasti stavebnictví.

Praha, 28. listopadu 2012 – České republika postrádá jasnou, dlouhodobou a stabilní vizi a koncepci ve stavebnictví. V důsledku výrazného propadu poptávky ze strany veřejného sektoru je stavebnictví v ČR již čtvrtým rokem v recesi a vykazuje ve srovnání s okolními zeměmi negativní trend. Ke zlepšení současné situace by pomohlo stanovit jasnou investiční politiku vlády a v novém státním rozpočtu počítat s proinvestiční politikou. Ke koordinaci těchto aktivit by přispělo vytvoření jediného ministerstva spojujícího v oblasti investic kompetence ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Vyplývá to z nově vypracované studie s názvem Udržitelné stavební investice v České republice, kterou zpracovala společnost Deloitte ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS).

Cílem studie bylo provést porovnání vývoje veřejných investic, stavu infrastruktury a dalších parametrů ve vybraných evropských zemích a implikovat závěry a doporučení pro Českou republiku s přihlédnutím k ekonomické realitě a především pak kontextu konvergenčního procesu a snižování rozdílu ekonomické úrovně oproti vyspělejším zemím Evropské unie.

„Je třeba říci, že nejen celá stavařská veřejnost je velmi znepokojena současným vývojem. Došlo k opravdu dramatickému poklesu zásoby práce ve veřejném sektoru, byla fakticky zmrazena příprava velkých infrastrukturních staveb, není zajištěno financování akcí spolufinancovaných EU a není jasný výhled na další roky. Toto vše má a bude mít v budoucnu pro odvětví fatální důsledky,“ řekl Václav Matyáš, prezident SPS.

„Stát si musí uvědomit důležitost stavebnictví i svoji pozici v tomto odvětví. Přístup ze strany státu k investicím by měl být pragmatický s důrazem zejména na koncepčnost a prosazování proticyklické politiky v oblasti veřejných investic,“ uvedl Miroslav Linhart, který je v Deloitte vedoucím skupiny zaměřené na služby podnikům z oblasti stavebnictví. „Je potřeba zajistit kvalifikovanou diskusi hledající cestu k zajištění kvalitnějšího života a trvale udržitelného rozvoje na území České republiky. Chceme nalézt společný konsenzus, jak stavět efektivněji z pohledu investora i dodavatele a zároveň pokračovat v důležitých projektech,“ doplnil Václav Matyáš.

Současná situace, kdy se nejvíce ze všech segmentů propadly investice do dopravní infrastruktury, vede k zásadnímu problému ve všech segmentech stavebnictví. Firmy ze segmentu dopravní infrastruktury hledají uplatnění v oblasti pozemního stavitelství a velké společnosti soutěží i o zakázky menšího rozsahu. Nejvíce tak na současnou situaci doplácí menší a střední stavební společnosti, které nemohou dlouhodobě ustát cenový tlak v přesyceném konkurenčním prostředí. „Nemají finanční sílu na financování staveb v rámci požadovaných splatností, garancí a dalších podmínek, které jsou schopny splnit velké společnosti, mnohdy i ony na pokraji svých možností. V konečném důsledku tak dojde k výraznému oslabení trhu na úkor malých a středních firem,“ dodal Miloslav Mašek, viceprezident a generální ředitel SPS.

Objem stavebních prací soustavně klesá od roku 2008, kdy bylo v běžných cenách prosta­věno 547,6 miliard Kč. V období let 2009-2012 je tak odhad kumulovaného propadu stavební výroby 277 miliard Kč. Bez započítání vlivu inflace došlo k propadu v porovnání s rokem 2008 o 20 %.

Znepokojující je zejména negativní výhled pro následující roky. Ze současných informací nelze počítat s obratem v následujícím roce a stavebnictví tak může zaznamenat v roce 2013 pokles své produkce v porovnání s rokem 2008 až o 24 %.

Hodnota zadaných veřejných zakázek v roce 2010 (viz tabulka níže) byla oproti roku 2009 o 71,8 miliard Kč nižší, oproti roku 2008 činí tento rozdíl dokonce 86,1 miliard Kč.  V relativním vyjádření klesla celková hodnota zadaných veřejných zakázek v roce 2010 meziročně o 37 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 12,9 % a u zakázek na inženýrské stavby o 46,2 %, v tom u zakázek na stavby dopravní infrastruktury o 75,7 %. V roce 2011 došlo k dalšímu celkovému meziročnímu poklesu o 3,3 %.

V meziročním srovnání s 1. pololetím 2011 klesla celková hodnota zadaných zakázek v 1. pololetí 2012 o 4,3 %, přičemž hodnota zakázek na pozemní stavby klesla o 5,8 % a hodnota zakázek na inženýrské stavby o 3,4 %. V roce 2012 tak lze očekávat další celkový meziroční pokles mezi 4-5 %.

Nekoncepčnost v oblasti veřejných investic souvisí také s organizačním uspořádáním veřejných investic v rámci veřejné správy. Na rozdíl od jiných zemí nejsou v ČR veřejné investice a odvětví stavebnictví adekvátně organizačně řízeny. Stavebnictví spadá podle kompetenčního zákona pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Nemá na něm však adekvátní zastoupení, které odpovídá jeho významu v ekonomice, nemá ani svého zástupce ve vztahu k EK při unijních jednáních. „Veřejné investice a stavebnictví by mělo být ze strany státní správy organizováno a řízeno na úrovni jako v ostatních členských zemích EU. Bylo by proto vhodné minimálně vytvořit funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro oblast stavebního průmyslu,“ zdůraznil Václav Matyáš.

Řešením celé problematiky by podle Deloitte a SPS bylo vytvoření jediného ministerstva spojujícího v oblasti investic kompetence ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Tento funkční model existuje např. v Německu a na Slovensku.

O společnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně 182 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality.

© 2012 Deloitte Česká republika.

Kontakty

Jméno:
Lukáš Kropík
Společnost:
Deloitte Czech Republic
Titul pracovní pozice:
PR Manager
Telefon:
+420 775 013 139
Email
lkropik@deloittece.com
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube