Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Obranný průmysl v první polovině roku 2012 zaznamenává další pokles

"Připravenost společností na pokles zakázek obranného sektoru v období krize je klíčová pro jejich budoucí existenci,"

- Bronislav Pánek,
vedoucí partner společnosti Deloitte pro odvětví výroby a spotřebního průmyslu v regionu střední Evropy

New York/Praha, 29. října 2012 – Dle nové finanční zprávy společnosti Deloitte ve Spojených státech nazvané "Analýza finančních výsledků 20 předních společností v globálním leteckém a obranném průmyslu za první polovinu roku 2012" dodavatelé z řad předních světových společností v leteckém a obranném průmyslu zaznamenali pokles globálních výnosů za první polovinu roku 2012 ve výši 1 %, jenž navázal na 3,3% pokles v roce 2011.

„Výsledkem pokračujících tlaků na lokální rozpočty v jednotlivých ekonomikách, zejména v USA a v Evropě, jsou nižší rozpočty na obranu,“ uvedl Tom Captain, globální vedoucí pro letecký a obranný sektor ve společnosti. „Dodavatelé v oblasti obranného průmyslu reagují zvýšeným omezováním nákladů, akviziční činností, růstem na sousedních trzích a zaměřením na technologie v oblasti kybernetické bezpečnosti, inteligence, pozorování a průzkumu.“

Komerční letecký průmysl naopak v první polovině roku 2012 vzrostl o 14,9 % díky rekordní produkci nových letounů s úspornou spotřebou. Výsledkem uvedeného významného nárůstu výnosů v daném odvětví byl 5,5% nárůst celkových výnosů globálního leteckého a obranného průmyslu v porovnání s první polovinou roku 2011.
 
Celkově vykázal letecký a obranný průmysl v první polovině roku 2012 růst hrubého zisku ve výši 8,8 % na 20 miliard amerických dolarů, a to především v důsledku příznivého vlivu dodávek komerčních letounů. Současně došlo k omezování nákladů společností a iniciativám ke zvýšení efektivity před očekávaným poklesem rozpočtu na obranu a rovněž v důsledku faktické absence jednorázových poplatků.  

„Připravenost společností na pokles zakázek obranného sektoru v období krize je klíčová pro jejich budoucí existenci. Výše zmíněný krok v podobě včasného snižování nákladů a posilování výroby pro civilní sektor umožní společnostem působícím v leteckém a obranném průmyslu lépe zvládnout očekávaný pokles výdajů na obranu. Rozhodující bude rovněž posílení vývojových kapacit pro civilní sektor, jenž vlivem rostoucích cen pohonných hmot neustále hledá konstrukční řešení snižující hmotnost letadel a zvyšující jejich nákladovou efektivitu,“ uvedl Bronislav Pánek, vedoucí partner společnosti Deloitte pro odvětví výroby a spotřebního průmyslu v regionu střední Evropy.

Ze zmíněných důvodů došlo v první polovině roku 2012 k nárůstu provozních marží o 3 % na 8,4 %. Společnosti v komerčním leteckém průmyslu zaznamenaly výrazné navýšení zisků o 29,2 %, zatímco segment obrany stagnoval při nominálním nárůstu zisků ve výši 1,5 %. Obdobně došlo v oblasti komerčního leteckého průmyslu ke zvýšení provozních marží o 12,4 %, zatímco společnosti v obranném průmyslu zaznamenaly v této oblasti nárůst o 2,6 %.

O zprávě

„Analýza finančních výsledků 20 předních společností v globálním leteckém a obranném průmyslu za první polovinu roku 2012“ byla sestavena na základě porovnání finančních výsledků 20 předních společností komerčního a obranného segmentu v leteckém a obranném průmyslu z hlediska výnosů, provozního zisku a provozních marží. Uvedené společnosti představují přibližně 71 % celkových globálních výnosů odvětví. Ve zprávě byly použity nejnovější neauditované údaje každé ze společností k 30. červnu 2012. Kopie zprávy je k dispozici na www.deloitte.com/manufacturing.

O společnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně 170 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality.

© 2012 Deloitte Česká republika.

Kontakty

Jméno:
Lukáš Kropík
Společnost:
Deloitte Czech Republic
Titul pracovní pozice:
PR Manager
Telefon:
+420 775 013 139
Email
lkropik@deloittece.com
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube