Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Průzkum: 9 z 10 firem souhlasí v zájmu větší dostupnosti předškolní péče s mírnějšími kritérii pro zřízení dětské skupiny

„O chystaný zákon o dětské skupině se zajímají tři čtvrtiny (73 procent) firem. Podle průzkumu by velké podniky podporovaly dětské skupiny ve vyšší míře než malé a středně velké společnosti.“

- Šárka Drbová,
manažerka oddělení Compensation & Benefits v daňovém oddělení společnosti Deloitte

Praha, 14. května 2013 – Zmírnění pravidel pro zřízení a provoz tzv. dětských skupin by uvítalo 94 % firem v ČR. V případě schválení chystaného zákona by 71 % společností podporovalo péči o děti svých zaměstnanců v dětských skupinách, z nichž 27 % by podporovalo výhradně dětské skupiny a 44 % společností by zaměstnancům umožnilo výběr mezi různými typy předškolních zařízení formou kafeterie nebo předplatného se smluvními zařízeními. Vyplývá to z průzkumu společnosti Deloitte, kterého se v průběhu března a dubna 2013 zúčastnilo 55 společností a téměř 900 zaměstnanců z celé České republiky.

"O chystaný zákon o dětské skupině se zajímají tři čtvrtiny (73 procent) firem. Podle průzkumu by velké podniky podporovaly dětské skupiny ve vyšší míře než malé a středně velké společnosti. Zatímco u velkých společností se pro podporu umístění dětí zaměstnanců do dětské skupiny vyjádřila třetina respondentů, u malých a středně velkých společností to byla pouze čtvrtina," uvedla Šárka Drbová, manažerka oddělení Compensation & Benefits v daňovém oddělení společnosti Deloitte. "U malých a středních podniků je výraznější tendence neomezovat podporu na jeden typ předškolního zařízení, ale dát zaměstnancům možnost výběru," dodala Šárka Drbová.

Na straně zaměstnanců by dětskou skupinu, v případě, že by ji zaměstnavatel podporoval, upřednostnilo 82 % respondentů. Podobný podíl, 80 % zaměstnanců, souhlasí se zmírněním pravidel pro zřízení dětské skupiny.

Daňové preference v souvislosti se zavedením dětské skupiny

Polovina (50 %) společností by přivítala zavedení daňového zvýhodnění pro zaměstnavatele, ať už formou daňově uznatelných nákladů souvisejících s příspěvky na školné či daňově uznatelných nákladů spojených se zřízením a provozem firemních školek.

"Malé a střední podniky by viděly největší podporu od státu v daňové uznatelnosti příspěvků na školné hrazené zaměstnavatelem a zároveň možnost uplatnit tyto příspěvky na školné jako odčitatelnou položku od základu daně na straně zaměstnance. Velké podniky upřednostňují oproti tomu pouze daňovou uznatelnost příspěvků na školné hrazené zaměstnavatelem," komentovala výsledky průzkumu Romana Baloga Vybíralová, daňová konzultantka ve společnosti Deloitte.

Z pohledu zaměstnanců je preferovaným daňovým opatřením v oblasti daně z příjmu fyzických osob forma uplatnění školného v podobě odčitatelné položky od základu daně. Toto opatření by uvítala téměř polovina (48 %) zaměstnanců.

V oblasti daně z příjmu právnických osob by zaměstnanci uvítali především daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele, a to ve formě uznatelnosti nákladů spojených s příspěvky zaměstnancům na školné. Tuto odpověď uvedlo 42 % zaměstnanců.

Nesoulad mezi požadavky zaměstnavatelů na délku mateřské/rodičovské dovolené a možnostmi zaměstnanců

Průzkum potvrdil výrazný nesoulad mezi požadavky zaměstnavatelů a možnostmi zaměstnanců v oblasti délky mateřské/rodičovské dovolené. Většina (84 %) společností uvedla, že je pro ně dřívější návrat zaměstnanců z mateřské nebo rodičovské dovolené přínosný, pro více než polovinu (53 %) dotázaných z důvodu udržení znalostí ve společnosti.

"Společnosti stojí především o návrat zaměstnanců na odborných a manažerských pozicích. Více než třetina (35 procent) společností uvedlo, že u managementu a klíčových zaměstnanců preferuje návrat z mateřské/rodičovské dovolené do jednoho roku věku dítěte, přičemž v současné době se v uvedené době vrací pouze 15 procent manažerů a klíčových zaměstnanců," doplnila Šárka Drbová.

Z odpovědí zaměstnanců také vyplynulo, že 70 % z nich vidí jako největší překážku pro dřívější návrat do zaměstnání nedostupnost předškolních zařízení.

Současná situace v oblasti podpory zaměstnanců pečujících o děti předškolního věku

Z průzkumu je zřejmé, že problematika péče o děti předškolního věku je pro většinu společností důležitá. Téměř 70 % podniků odpovědělo, že se již problematikou podpory zaměstnanců pečující o děti předškolního věku v minulosti zabývalo.

V současnosti jsou nejčastěji poskytovanou podporou pro rodiče pečující o děti předškolního věku zkrácené úvazky, které poskytuje 79 % malých a středních podniků a 74 % velkých firem. Podniky dále poskytují flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova.

"Více než polovina (58 procent) firem z těch, které poskytují zaměstnancům nějakou formu podpory, řeší s jednotlivými zaměstnanci individuálně podmínky jejího využití. Více než dvě třetiny (69 procent) poskytuje zaměstnancům podporu i po rodičovské dovolené, ale s dětmi předškolního věku," doplnila Šárka Drbová, manažerka v daňovém oddělení společnosti Deloitte.

Další zajímavá zjištění průzkumu:

  • Téměř polovina (46 %) společností již v minulosti uvažovala o zřízení předškolního zařízení pro děti svých zaměstnanců. Společnosti by nejčastěji zajistily předškolní zařízení formou outsourcingu (35 %) nebo formou kafeterie (27 %).
  • Pouze čtvrtina společností uvedla, že o zavedení finanční podpory pro rodiče pečující o děti předškolního věku neuvažuje. 69 % společností se shodlo na tom, že pokud by zaměstnancům nějakou částkou přispívaly, neodlišovaly by výši částky podle pracovního zařazení svých zaměstnanců.
  • Za stávající legislativní i daňové úpravy by dvě třetiny (66 %) firem raději peněžní částku poskytovanou zaměstnancům nahradily jiným typem služeb (služeb poskytovaných v místě výkonu práce – placené zaměstnanci, avšak za zvýhodněných podmínek), nejčastěji flexibilním pracovním úvazkem (42 %) nebo asistenčními programy pro rodinu (31 %) apod.
  • V případě existence dětských skupin by 71 % společností preferovalo zajištění takové formy předškolního zařízení, které umožňuje zaměstnancům zvolit si zařízení dle jejich osobních preferencí.

O průzkumu:

Cílem průzkumu společnosti Deloitte bylo v souvislosti s připravovaným návrhem zákona o službě péče o dítě zmapovat současnou situaci v oblasti péče o děti předškolního věku a očekávání jak ze strany zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Chystaný zákon zavádí nový typ služby hlídání a péče o dítě od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky v dětské skupině. Jeho cílem je umožnit zejména zaměstnavatelům a nestátním neziskovým organizacím zapojení do poskytování péče o děti.

Více informací o průzkumu naleznete na www.deloitte.com/cz/predskolni-pece.

 

O společnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně 195 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality.

© 2013 Deloitte Česká republika.

Naposledy aktualizováno: 

Kontakty

Jméno:
Lukáš Kropík
Společnost:
Deloitte Czech Republic
Titul pracovní pozice:
PR Manager
Telefon:
+420 775 013 139
Email
lkropik@deloittece.com
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube