Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Více než dvě třetiny studentů v ČR má během studia zkušenost s odbornou praxí

„Ačkoli mezi nejčastější pracovní zkušenosti patří krátkodobé brigády, studenti považují za nejužitečnější praxi v oboru, který studují, a zkušenosti získané v zahraničí.“

- Evžen Korděnko,
ředitel v oddělení podnikového poradenství společnosti Deloitte

Praha, 11. dubna 2013 – Čeští studenti během vysokoškolského studia velmi aktivně vyhledávají pracovní příležitosti pro získávání odborných zkušeností – dvě třetiny (68 %) z nich absolvovala praxi během studia. Více než polovina (55 %) respondentů má během studia zkušenost s příležitostnou nebo pravidelnou brigádou, necelá polovina (48 %) získává zkušenosti prostřednictvím praxe v oboru, který studuje, a 44 % respondentů si přivydělává prostřednictvím brigády, která s jejich studijním oborem nesouvisí. Nejdůležitějšími kritérii pro výběr odborné praxe a zaměstnání je příležitost učit se, rozvíjet se a získávat odbornou praxi. Takové jsou vybrané závěry třetího průzkumu společnosti Deloitte s názvem „První kroky na trhu práce“, který zahrnuje odpovědi více než 4000 studentů z 11 zemí střední Evropy.

„Ačkoli mezi nejčastější pracovní zkušenosti patří krátkodobé brigády, studenti v České republice považují za nejužitečnější praxi v oboru, který studují, a zkušenosti získané v zahraničí. Zatímco příležitost rozvíjet se je při výběru odborné praxe důležitým kritériem pro třetinu studentů, při výběru zaměstnání je toto kritérium rozhodující pouze pro pětinu z nich,“ uvedl Evžen Korděnko, ředitel v oddělení podnikového poradenství společnosti Deloitte.

„Češi oproti ostatním zemím ve střední Evropě využívají během studia více sezónních prací v rodné zemi, přestože ji nepovažují za tolik užitečnou, jako třeba praxi v oboru, který studují. Mezi studenty v ČR jsou velmi oblíbené zahraniční výměnné studentské programy, jako například „Erasmus“, jichž se účastní 28 procent dotázaných,“ doplnil Ivo Půda, senior konzultant v oddělení podnikového poradenství společnosti Deloitte.

„Pro 78 procent českých studentů je získání praxe v zahraničí v oboru, který studují, velmi užitečné, nicméně ve skutečnosti této možnosti využije pouze sedm procent z nich. Třetina respondentů z ČR považuje podnikání za důležitou zkušenost, přesto jen 16 procent má s podnikáním reálnou zkušenost a jen 4 procenta zvažuje založení vlastní firmy do budoucna,“ dodala Dominika Kantková, konzultantka v oddělení podnikového poradenství společnosti Deloitte.

Nejdůležitějšími aspekty pracovního života je pro respondenty příjemný pracovní kolektiv, dobrý plat a možnost dosáhnout dobrých výsledků v rámci svých schopností. Za méně důležité aspekty studenti označili nezávislou (samostatnou) práci, pružnou pracovní dobu či stres v zaměstnání. Studenti vnímají své odborné schopnosti jako vysoké, kromě podnikatelských schopností a iniciativnosti. Týmová práce a komunikativnost se podle nich nejlépe rozvíjí po absolvování odborné praxe.

Platové očekávání

Nástupní plat čeští studenti očekávají v průměru okolo 880 eur čistého, tedy okolo 22 tisíc korun. Liší se tak například od svých kolegů na Slovensku, kteří uvedli v průměru 737 eur, v Polsku (686 eur) a v Maďarsku (588 eur). Nejvyšší plat při nástupu do prvního zaměstnání očekávají studenti ve Slovinsku (1004 eur), nejnižší nástupní plat naopak uvedli respondenti v Albánii (336 eur) a v Bulharsku (397 eur).

Ochota mladých lidí se kvůli zaměstnání přestěhovat

72 % respondentů v ČR je ochotno se kvůli lepším pracovním příležitostem přestěhovat do jiného města a 63 % by se odstěhovalo do zahraničí. Větší ochotu v tomto ohledu mají muži. 65 % žen je ochotno přestěhovat se do jiného města a 58 % do zahraničí, zatímco u mužů by se do jiného města přestěhovalo 82 % z nich a 72 % z nich by za zajímavou pracovní nabídkou šlo do zahraničí. „Obecně platí, že mladí lidé jsou velmi flexibilní a připraveni se kvůli zajímavé pracovní pozici přestěhovat,“ doplnil Ivo Půda.

Kde studenti hledají pracovní nabídky

Sociální sítě si stále nevybudovaly silné postavení při hledání zaměstnání a nadále převládají tradiční způsoby vyhledávání prostřednictvím webových portálů a na stránkách firem. Studenti s odbornou praxí obvykle posílají stejný počet žádostí o práci/životopisů jako studenti bez praxe, nicméně jsou častěji zváni k pracovním pohovorům.

Nejčastější zdroje pracovních nabídek:

  • Webové portály (83 %)
  • Webové stránky zaměstnavatele (68 %)
  • Rodina a přátelé (28 %)
  • Pracovní veletrhy (28 %)
  • Sociální sítě (19 %)

Součástí průzkumu byly i otázky týkající se délky setrvání u prvního zaměstnavatele, či za jak dlouho očekávají povýšení. Téměř 60 % absolventů a studentů v ČR plánuje u prvního zaměstnavatele setrvat déle než jeden rok, nicméně očekávají, že po prvním roce budou pracovně povýšeni. 40 % mladých lidí neví, jak dlouho chtějí u svého prvního zaměstnavatele setrvat.

„69 procent z dotázaných, kteří vnímají svou hodnotu v pozici zaměstnance jako nízkou nebo poměrně nízkou, by odešlo kvůli stresu a tlaku nebo kvůli lepší finanční nabídce od konkurence, zatímco pouze 39 procent z těch, kteří svou hodnotu jakožto zaměstnanec vnímají jako vysokou, by odešlo kvůli stresu a 47 procent z nich by odešlo za lepší finanční nabídkou. Zaměstnanci, kteří mají pocit, že je jejich hodnota vysoká, by neodešli tak jednoduše za lepší finanční nabídkou či kvůli stresu/tlaku,“ vysvětlila Dominika Kantková.

Více o celé studii s názvem „První kroky na trhu práce“ naleznete na: www.deloitte.com/1steps.

© 2013 Deloitte Česká republika.

Naposledy aktualizováno: 

Kontakty

Jméno:
Lukáš Kropík
Společnost:
Deloitte Czech Republic
Titul pracovní pozice:
PR Manager
Telefon:
+420 775 013 139
Email
lkropik@deloittece.com
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube