Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Zákonem roku je pro české podnikatele evropská směrnice podporující propojení obchodních rejstříků

„Podnikatelé nejvíce ocenili legislativní počin, který jim dává naději, že bude vyřešen jeden z velkých problémů přeshraničního obchodního styku v rámci EU – zpřístupnění pravdivých a aktuálních informací o obchodních partnerech.“

- Tomáš Babáček,
advokát Ambruz & Dark / Deloitte Legal

Praha, 16. května 2013 – České firmy po roce opět zvolily nejlepší a nejhorší legislativní počin roku. V prestižní anketě ZÁKON ROKU 2012, v níž hlasovalo více než 400 významných firem českého byznysu, byla nejlépe hodnocena směrnice Evropské komise 2012/17/EU, která má za cíl propojit vnitrostátní obchodní rejstříky jednotlivých členských zemí EU. Naopak za nejhorší legislativní počin loňského roku považují podnikatelé zákon, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, tzv. institut nespolehlivého plátce DPH. Čtvrtý ročník ankety pořádaly spolupracující advokátní kanceláře Ambruz & Dark/Deloitte Legal ve spolupráci s partnery.

O výsledcích v kategoriích Zákon roku a Paskvil rozhodovali oslovení podnikatelé v hlasování, které se uskutečnilo od 18. března do 10. května na webových stránkách www.zakonroku.cz na základě nominací nominační rady složené z renomovaných právníků napříč právnickými obory a dalších osobností. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na podnikatelské prostředí v České republice a obecně o úrovni právního prostředí v ČR.

„Podnikatelé nejvíce ocenili legislativní počin, který jim dává naději, že bude vyřešen jeden z velkých problémů přeshraničního obchodního styku v rámci EU – zpřístupnění pravdivých a aktuálních informací o obchodních partnerech. Tato směrnice zavazuje Unii i členské státy k přijetí odpovídající legislativy, která by zajistila přímou komunikaci mezi obchodními rejstříky a snižuje administrativní a finanční zátěž podnikatelů i třetích stran,“ řekl předseda nominační rady ankety a advokát Ambruz & Dark/Deloitte Legal Tomáš Babáček.

„V době, kdy se řada států Evropské unie potýká s ekonomickou recesí, může přijatá směrnice o propojení obchodních rejstříků usnadnit řadě firem rozšíření svých podnikatelských aktivit za přiměřených nákladů do ostatních členských států. To může být zásadní pro jejich přežití a pro udržení zaměstnanosti,“ doplňuje člen nominační rady a ředitel Deloitte Advisory Luděk Niedermayer.

Naopak pro firmy nejhorším legislativním počinem a vítězem v kategorii Paskvil roku je zákon, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty a zavádí se tzv. institut nespolehlivého plátce DPH. Podle zákona č. 502/2012 Sb. z pera Ministerstva financí ČR totiž nově příjemce zdanitelného plnění ručí za odvod DPH v případě, kdy je poskytovatel zdanitelného plnění označen za tzv. nespolehlivého plátce nebo když provede úhradu na jiný účet poskytovatele než účet registrovaný u správce daně. Institut nespolehlivého plátce se tedy netýká jen podnikatelů, kteří se ocitnou na černé listině daňového úřadu, ale také firem, které se rozhodnou s nespolehlivými plátci obchodovat.

„Nepřekvapuje nás, že tento zákon podnikatele rozčiluje a považují to za závažnou komplikaci v jejich podnikání. Tímto zákonem stát na příjemce zdanitelného plnění přenáší část vlastní odpovědnosti za výběr daní, pochopitelně včetně s tím souvisejících nákladů. Nelze se tedy divit, že podnikatelé tento zákon přijali s nevolí,“ dodává Tomáš Babáček.

„Ukázalo se, že podnikatele v loňském roce trápily především daňové změny. A nebyl to jen nespolehlivý plátce. Také prosincový daňový balíček týkající se změn daňových sazeb od počátku letošního roku byl zkouškou nervů. Technická novela, jejíž schválení bylo mimochodem napínavé ještě tři pracovní dny před její platností, je navíc spojena s výrazným navýšením administrativy, které stojí čas i peníze, jež by mohly být investovány mnohem efektivněji. Pro živnostníky bez internetu a on-line bankovnictví je navíc spojena s abnormální kreativitou,“ komentuje výsledky Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

„Zatímco by stát měl spíše uvažovat o přenášení některých svých kompetencí do efektivnější soukromé sféry, tímto naopak přenáší na soukromou sféru odpovědnost bez jakékoliv kompetence. Výběr daní je jedním ze základních úkolů státu, ne podnikatelů.“ říká Richard Baček, člen nominační rady a General Counsel společnosti Siemens ČR.

„Vzkaz českého byznysu v této anketě tuzemským zákonodárcům je jednoznačný: "Když už máte potřebu zvyšovat daně, naslouchejte i názorům průmyslu a leaderům (tahounům) české ekonomiky, dejte nám vědět včas a nezatěžujte nás se zbytečnou administrativou,"“ řekla Monika Zahálková, výkonná ředitelka Institutu členů správních orgánů (CIoD).

„Výsledky ukazují, že české firmy nejvíce pálí nekoncepčnost některých změn ze strany státu, které významně ovlivňují jejich podnikání. Doufejme, že hlas podnikatelů vyjádřený prostřednictvím této ankety přispěje ke zlepšení legislativního procesu v Česku a přinutí zákonodárce, aby se více zamysleli nad aktuálními problémy podnikatelské sféry,“ říká Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků (UPP ČR) a vedoucí právní sekce Pražské energetiky a dodává: „K celkovému zlepšení bychom samozřejmě rádi přispěli i my, interní právníci jako právní poradci svých zaměstnavatelů. Do budoucna bychom se měli zamyslet i nad tím, zda nám nějaké zákony nechybí. S netrpělivostí například čekáme na důslednou úpravu zákona o státní službě.“

V předchozím ročníku ankety o nejlepší (a nejhorší) legislativní počin pro podnikatelské prostředí v ČR za rok 2011 byla Zákonem roku vybrána evropská směrnice významně omezující opožděné proplacení faktur v obchodním styku, naopak „Paskvilem roku“ bylo vyhodnoceno státem nesystematické postihování švarcsystému.

Shrnutí výsledků ZÁKONA ROKU 2012:

  Zákon roku 2012 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %

1.

NÁSTROJE KE ZLEPŠENÍ FUNGOVÁNÍ VNITŘNÍHO TRHU UNIE (PROPOJENÍ OBCHODNÍCH REJSTŘÍKŮ)

25,3

2.

PODPORA MIMOSOUDNÍCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ SPORŮ (ZÁKON O MEDIACI)

24,4

3.

KONCEPČNÍ POSÍLENÍ SMLUVNÍ VOLNOSTI A SROZUMITELNOSTI PŘEDPISŮ (REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA)

19,7

4.

ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

16,5

5.

ODBLOKOVÁNÍ CÍRKEVNÍHO MAJETKU UMOŽŇUJÍCÍ HOSPODAŘENÍ S NÍM

14,1

 

 

 

  Paskvil roku 2012 - Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %

1.

PŘENÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZE STÁTU NA SOUKROMÉ SUBJEKTY (NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE DPH)

37,4

2.

PŘIJÍMÁNÍ KLÍČOVÝCH ZÁKONŮ "ZA PĚT MINUT DVANÁCT" (PROSINCOVÝ DAŇOVÝ BALÍČEK)

32,4

3.

STÁLE VĚTŠÍ SLOŽITOST, NAMÍSTO PODPORY ŘÁDNÉ APLIKACE PŘEDPISŮ (NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH)

11,5

4.

NEADEKVÁTNÍ BYROKRATICKÁ ZÁPLATA NA SELHÁNÍ STÁTNÍHO DOZORU (POVINNÉ RODNÉ LISTY ALKOHOLU)

10,6

5.

OPAKOVANÉ ODSOUVÁNÍ ÚČINNOSTI JIŽ JEDNOU PŘIJATÝCH PŘEDPISŮ

8,1

Partnery ankety v tomto roce byly Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Britská obchodní komora v ČR, Byznys pro společnost, Czech Institute of Directors, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Pro bono aliance a Unie podnikových právníků ČR (UPP ČR). Mediálními partnery byly: vydavatelství C.H. Beck a právní informační systém Beck-online, CSR fórum, Ekonom, Hospodářské noviny, iHNED.cz, Právní rádce, ProbyznysInfo.cz, PubliCon a Trade News.

Více informací naleznete zde: www.zakonroku.cz

© 2013 Deloitte Česká republika.

Naposledy aktualizováno: 

Kontakty

Jméno:
Lukáš Kropík
Společnost:
Deloitte Czech Republic
Titul pracovní pozice:
PR Manager
Telefon:
+420 775 013 139
Email
lkropik@deloittece.com
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube