Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Novinky v oblasti dotací

Archiv

 
2013 2013 / 2012 / 2011
Září   » PDF
Dotace na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje / Investiční pobídky – nové pokyny regionální státní podpory
Červen   » PDF
Dotace na omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik / Sankce při pochybení během realizace / výběrových řízení v OPPI / Investiční pobídky – změna pravidel, motivační účinek, propojenost projektů / Dotácie na základe Operačného programu Životné prostredie
Květen   » PDF
Dotace na vzdělávání zaměstnanců – Educa / Dotace na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj / Plán výzev pro Operační program Životního prostředí na rok 2013 / Dotace na inovační projekty pro malé a střední podniky – CzechEkoSystem / Investičná pomoc
Duben   » PDF
Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace / Schválen návrh programu Zelená úsporám / Investiční pobídky – metodický manuál / Dotace v rámci operačního programu životní prostředí / Povinný audit dotací z veřejných prostředků
Březen   » PDF
Vyhlášení programu Inovace – poslední příležitost na nákup strojního vybavení / Nové rozpočtové období 2014 – 2020 / Investiční pobídky a změna pravidel / Dotácie v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast / Výzva na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách / Výzva na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Únor   » PDF
Příležitost na nákup strojního vybavení / Příjem žádostí do Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost / Daňový odpočet na výzkum a vývoj pro výrobní společnosti / Investiční pobídky – centra strategických služeb / Dotácie v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
 
2012 2013 / 2012 / 2011
11.1.2012 Operační program nemovitostí:
Poslední šance jak získat dotaci na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí
» PDF
 
2011 2013 / 2012 / 2011
3.8.2011

ALFA 2012:
Dotační program pro podnikatelské subjekty a vědeckovýzkumné organizace na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

» PDF
20.6.2011 TIP 2012:
Dotační program pro podnikatelské a vědeckovýzkumné organizace podporující výzkum, vývoj a inovace
» PDF
5.5.2011 Operační program Podnikání a inovace:
Unikátní šance financovat tvorbu školicího střediska
» PDF
4.5.2011 Operační program Podnikání a inovace:
Unikátní možnost financovat centra sdílených služeb
» PDF
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube