Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

A&Dvocate: právní zpravodaj

Archiv

   
2013 2013 / 2012 / 2011 
Březen   » PDF
Berete zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv na lehkou váhu? Co vám hrozí dnes a zítra? / Vstupní prohlídky uchazečů o zaměstnání již od 1. dubna 2013 podle nových pravidel / Novela zákona o spotřebitelském úvěru
Únor   » PDF
Nemovitost jako předmět zajištění v Novém občanském zákoníku / Konec dvojí úpravy exekuce / Za falšování docházky na pracoviště vyhazov! / Pracovní poměr na dobu určitou? Po roce opět uvolnění
 
2012 2013 / 2012 / 2011 
Prosinec   » PDF
Realitní kancelář se jako třetí strana nemůže po kupujícím domáhat zaplacení smluvní pokuty pro porušení jeho závazku uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvu / Bez předžalobní výzvy nemá věřitel nárok na náhradu nákladů řízení / Odpovědnost statutárních orgánů v nové právní úpravě / Za surfování na internetu v pracovní době můžete dostat výpověď! / Určitost a změna kupní ceny nemovitosti v judikatuře Nejvyššího soudu / Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže / Stavebnictví – Tým nemovitostního a stavebního práva Ambruz & Dark/Deloitte Legal posiluje expert na FIDIC
Září   » PDF
Novela stavebního zákona / Bezplatný výkon funkce a zrušení ustanovení ve společenských smlouvách – na co nezapomenout v souvislosti se zákonem o korporacích? / Úskalí výhrady vlastnického práva / Smlouva bez souhlasu dozorčí rady? Podle názoru Nejvyššího soudu nevadí. / SDEU umožnil další prodej použitého softwaru / Lze se vyvázat ze smlouvy o smlouvě budoucí? / Boj proti šikanózním insolvenčním návrhům
Květen   » PDF
Švarcsystém by zlegalizovaly téměř dvě třetiny firem, postihy od státu podle nich k propouštění nepovedou / Švarcsystém je od ledna nelegální! / Pracovní smlouvy musí být k dispozici přímo na pracovišti! Jinak hrozí milionové pokuty / Méně administrativy pro živnostníky / Přechází závazky vůči představenstvu s převodem podniku? / Elektronický výpis z obchodního rejstříku a jiné novinky / Rezervační smlouva za všechny peníze / Jak budou společnosti jednat podle nové úpravy občanského a obchodního práva?
Březen   » PDF
Důvěryhodnější rozhodčí řízení? / Nepodrobíte se vstupní lékařské prohlídce? Nově budete považováni za zdravotně nezpůsobilé k výkonu práce! / Přeměny bez hranic / Výrobci, jste si jisti bezpečností svých výrobků? / ÚS: Plná moc musí být přijata zmocněným zástupcem / Riziko ekologické havárie se firmám prodraží / Ekologická likvidace: Stávající provozovatelé solárních elektráren, výrobci a dovozci fotovoltaických panelů budou muset přispívat! / Tři významné změny ve veřejných zakázkách – zvýší transparentnost, nebo jen administrativní zátěž?
 
2011 2013 / 2012 / 2011 
Prosinec   » PDF
Škoda, za kterou nenese nikdo odpovědnost, nabytí nemovitosti od nevlastníka, to vše bude od nového roku realitou / I společnosti mohou za mříže! / K prokázání akcionářských práv nestačí předložení kopie akcie / Na poskytování peněžité půjčky se neuplatní zákon o omezení plateb v hotovosti / Revoluce v doručování: Vyloučí se možnost zpochybnit obsah doručované zásilky / Loterijní zákon posiluje postavení obcí
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube