Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Finanční služby v nejistých časech

PDF brochure Finanční služby v nejistých časech, PDF (eng)
 
  • Iniciativu Finanční služby v nejistých časech podporují pobočky společnosti Deloitte v různých zemích ve snaze nalézt řešení pro posílení trhu finančních služeb

Je váš podnik ve formě?

Vzhledem k tomu, že regulatorní prostředí se neustále vyvíjí a trh se proměňuje, musí i finanční organizace být dostatečně flexibilní, inovativní a činorodé. Cílem tohoto portálu pro finanční služby v nejistých časech je:

  • asistovat podnikům poskytováním odborného poradenství, případových studií a relevantních znalostí
  • pomáhat podnikům dosáhnout finanční síly i v době nejistoty.

Země střední a východní Evropy

Albánie, Bulharsko, Bosna & Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko

Ochrana aktiv

Rozkolísanost trhu způsobená ekonomickou krizí jasně ukázala, jak důležitá je likvidita pro stabilitu finanční trhů a bankovního sektoru. Finanční krize názorně předvedla, jak rychle může podnik o svou peněžní likviditu přijít. V budoucnu bude nutné řídit likviditu a kapitál a vypracovat řešení pro řízení úvěrového zajištění, rizikových úvěrů po splatnosti (a úvěrových nákladů) a vyhodnocování vymáhání pohledávek.

Ochrana růstu a výnosů

Ani v současné době, kdy globální úvěrová krize zasahuje všechna odvětví a segmenty finančních služeb, by se nemělo zapomínat na příležitosti růstu a důležitost ochrany výnosů. Současné tržní koeficienty nabízejí jedinečné příležitosti pro fúze a akvizice a klienty i možnost získávání spolehlivých finančních partnerů v nově se formujícím finančním prostředí.

Zvyšování efektivity nákladů

Ekonomická krize s sebou nese pokles poptávky po produktech a službách, a tak vzniká tlak na růst výnosů podniku. Podniky by v době ekonomického útlumu měly zrevidovat své struktury řízení nákladů a zajistit jejich větší flexibilitu. Měly by nově zrevidovat svou daňovou pozici, nemovitosti a umístění provozoven a zvážit, jaký dopad má ekonomický vývoj na podnik v jednotlivých zemích a v rámci střední Evropy.

Posílení podniku v oblasti správy a řízení, rizik a dodržování zákonných požadavků

Úvěrová krize ukázala, že systémy řízení rizik selhaly, neboť neumožnily předem odhadnout rozsah a dosah globálních ztrát, ani je eliminovat. Podniky by se měly připravit na to, že na řadě trhů a v řadě zemí budou zpřísněny regulatorní kontroly. Podrobné komplexní požadavky budou zachovány, efektivní řízení rizik souvisejících s regulací však bude vzhledem k nejistotě kolem nově připravovaných předpisů nezbytné.

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube