Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Novinky v IFRS 2012

Praha, Ostrava, Brno

Datum a čas zahájení

11. prosinec 2012 8:30

Datum a čas ukončení

11. prosinec 2012 15:00

Časové pásmo:

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Místo konání

Deloitte, Nile House - Praha / Hotel Mercure - Ostrava / Spielberk Office Centre - Brno
Praha, Ostrava, Brno Česká republika

Možnosti registrace

Online

Litujeme, ale kapacita této akce je naplněna. Pro informace o další připravované akci prosím kontaktuje Moniku Kučerovou.

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní seminář IFRS společnosti Deloitte.

Opět Vám dáme příležitost dozvědět se, co je v IFRS nového, připravit se na účetní závěrku roku 2012 a naplánovat úpravy, které bude nutné provést v účetních postupech pro období následující. Pro letošní rok jsme si pro Vás připravili řadu praktických příkladů pro snazší pochopení novinek a jejich aplikaci v praxi.

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc.

Jednodenní přednášky proběhnou v Praze, Brně a Ostravě v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti.

Program

Cílem semináře Novinky v IFRS 2012 je podat účastníkům informace o změnách v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a seznámit je zejména:

 • s nově vydanými standardy:
  • IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka
  • IFRS 11 – Společná uspořádání
  • IFRS 12 – Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách a
  • IFRS 13 – Oceňování reálnou hodnotou
 • s úpravami ostatních standardů a interpretací
 • se stavem schvalování IFRS Evropskou unií
 • s probíhajícími projekty IASB a očekávanými změnami v IFRS v nejbližším období.

Některé změny se týkají již účetních závěrek za účetní období začínající 1. ledna 2012. U změn, které jsou účinné později než pro účetní období začínající 1. ledna 2012, je ve většině případů možná jejich dřívější aplikace, tj. i v účetní závěrce za rok 2012. Účetní jednotky jsou také v příloze své účetní závěrky dle IFRS povinny uvést, jaký dopad by měla na závěrku aplikace již schválených standardů a interpretací před datem jejich účinnosti.

Seminář není určen společnostem podnikajícím v oboru účetního poradenství.

Termíny

Praha: 24. října 2012 a 11. prosince 2012
Ostrava: 21. listopadu 2012
Brno: 22. listopadu 2012

Čas

Registrace: 8:30 – 9:00
Seminář: 9:00 – 15:00

Místa konání

Praha: prostory společnosti Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8
Ostrava: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Brno: Spielberk Office Centre, Holandská 1, Brno

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
2490 Kč + 20 % DPH
Platební údaje**
Deloitte Audit, s.r.o. (IČ 49620592, DIČ CZ49620592)
číslo účtu: 2000229904/3500
variabilní symboly:
24. října 2012 – 241012
21. listopadu 2012 – 211112
22. listopadu 2012 – 221112
11. prosince 2012: – 111212
ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

Nevystavujeme zálohové faktury. Pokud neuhradíte poplatek do daného semináře, tak Vám poté zašleme fakturu k proplacení.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na seminář, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den přijetí platby. Daňový doklad o zaplacení vám bude zaslán poštou po skončení semináře.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže, nejpozději dva dny před konáním semináře. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČ a DIČ vaší společnosti. Poplatek za seminář, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením semináře. Při odhlášení devět dní až dva dny před seminářem činí stornovací poplatek 50 %, v intervalu kratším pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení semináře.

Kontaktní informace

Monika Kučerová
+420 246 042 676

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube