Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Deloitte ve světě

"Deloitte" je značkou, pod níž desítky tisíc zkušených odborníků v nezávislých společnostech po celém světě spolupracují při poskytování auditorských, konzultačních, finančně poradenských a daňových služeb a služeb z oblasti řízení rizik vybraným klientům.

Tyto subjekty jsou členy Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou. Každá z členských společností nabízí služby v určité zeměpisné oblasti a podléhá zákonům a profesním předpisům země nebo zemí, v nichž působí. DTTL sama služby klientům neposkytuje. DTTL a její členské společnosti jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty, které navzájem nenesou odpovědnost za jednání ostatních členů sdružení.

DTTL a každá z jejích členských společností nesou pouze odpovědnost za vlastní konání či pochybení, nikoli za konání či pochybení ostatních členských společností. Každá členská společnost působí pod názvem "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", či jiným obdobným názvem.

Každá členská společnost DTTL má odlišnou strukturu, která odpovídá národním právním řádům, nařízením, obvyklým postupům a respektuje další faktory a jež umožňuje poskytování odborných služeb na konkrétních územích prostřednictvím dceřiných a přidružených společností, případně dalších subjektů.

 

Historie naší společnosti

Zatímco jsme po celém světě známí převážně pod jménem Deloitte, právní podoba označení naší společnosti – Deloitte Touche Tohmatsu – vděčí za své jméno zakladatelům naší profese.

William Welch Deloitte
V roce 1845 otevřel William W. Deloitte, jeden ze zakladatelů účetní profese, v Londýně svou první kancelář. Účetní záznamy se staly klíčem k pochopení správného fungování společností a důležitost jejich kontroly vedla ke zrodu nové odborné specializace – auditor. William Deloitte sám se stal prvním nezávislým auditorem v historii. Odhalil machinace v železniční společnosti Velká severní a vyvinul systém, který chránil investory před zpronevěřením jejich prostředků. Deloitte byl zvolen předsedou nově založeného Institutu veřejných účetních.


George Touche
V roce 1893 otevřel pobočky své kanceláře v USA a roku 1924 se jeho firma sloučila se společností Haskins & Sells. V roce 1883 začal George Touche, původem ze Skotska, shromažďovat a poskytovat spolehlivé informace o finanční situaci obchodních společností. Díky své pověsti pracovitého, spolehlivého a velmi zkušeného odborníka neměl o práci nouzi. Roku 1900 založil spolu s Johnem Nivenem v New Yorku firmu Touche Niven, která později rozšířila své působení na celé Spojené státy, Kanadu a Francii. V roce 1917 byl Touche pasován za rytíře.


Nobuzo Tohmatsu
Japonská firma Tohmatsu vděčí za svůj vznik admirálu Nobuzo Tohmatsuovi, který vyučoval na námořní vojenské akademii. Od roku 1968 zaujímala firma Tohmatsu první pozici mezi subjekty poskytujícími odborné služby a mezi její zákazníky se řadily nejvýznamnější japonské nadnárodní podniky jako Mitsubishi či Nissan. V roce 1989 se společnosti Deloitte a Haskins and Sells sloučily s firmou Touche Ross and Tohmatsu & Co. a nová organizace zaujala přední místo na trhu služeb z oblasti účetnictví, auditu, daní a poradenství v oboru řízení podniků.
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube