Skip to main content

Tomasz Konik

Partner Zarządzający Deloitte w Polsce

Tomasz Konik objął funkcję Prezesa Zarządu Deloitte w Polsce w czerwcu 2020 r. i jest związany z firmą od ponad 20 lat. Przed objęciem stanowiska szefa Deloitte, od 2016 roku Tomasz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiadając za obszar kluczowych klientów oraz programów branżowych, tzw. Clients & Industries Leader, łącząc tę rolę od 2017 r. z odpowiedzialnością za obszar strategii i operacji w dziale Konsultingu, który obejmował m.in. usługi związane z kapitałem ludzkim, zarządzaniem zmianą, budowaniem strategii marki, zrównoważonym rozwojem oraz automatyzacją i robotyzacją. W latach 2005 – 2017 budował i rozwijał zespoły podatkowe Deloitte w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz Ostrawie. Do 2005 pracował w biurze warszawskim Deloitte w zespole podatkowym.

W trakcie swojej kariery zawodowej był pełnomocnikiem w jednej z pierwszych polskich spraw podatkowych, która trafiła na wokandę Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości (ETS). Ostatecznie w wyniku rozstrzygnięcia ETS nastąpiła zmiana polskiego prawa i jego dostosowanie do prawa europejskiego.

Jako Partner Zarządzający Deloitte w Polsce Tomasz kontynuuje realizację dotychczasowej strategii firmy, zakładającej dążenie do zdobycia pozycji niekwestionowanego lidera na rynku usług profesjonalnych, kierując się zasadą „Making an impact that matters” – wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym działa Deloitte.

Tomasz aktywnie angażuje się w działania społeczne i non profit w tym m.in. jest mentorem w programie LeadersIN oraz członkiem Klubu Champions of Change, inicjatywy zrzeszającej szefów największych firm w Polsce, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet.

Tomasz angażuje się również osobiście w wolontariat m.in. wspierając wraz z rodziną organizację spotkań świątecznych dla osób samotnych oraz pomagając śląskim stowarzyszeniom działającym na rzecz wyrównywania szans, które opiekują się dziećmi z ubogich środowisk na terenie Katowic. 

Tomasz ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz międzynarodowy program MBA St. Gallen Business School. Jest absolwentem programów na IMD w Lozannie, Harvard Business School oraz IESE w Barcelonie. Od 2004 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Prywatnie Tomasz Konik to szczęśliwy mąż i oddany ojciec dwóch córek. Wolny czas spędza aktywnie podróżując po świecie, biegając i wspinając się po górach.