Skip to main content

Paweł Szeliga

Marketing Leader CE/DCE | Director | Chief of Staff to CEO

Paweł jest dyrektorem działu marketingu i rozwoju biznesu w Europie Środkowej (CE Clients & Industries). W zakres jego odpowiedzialności, poza wsparciem rozwoju grup branżowych i programów klienckich, wchodzą również obszary: Market & Client Intelligence, Knowledge Management, Digital Marketing, Brand i Visual Studio.

Od 2022 r. pełni również rolę lidera marketingu w obszarze DCE,  obejmującym Austrię, Central Europe, Francję, Niemcy, Luksemburg, Portugalię i Turcję.

W Polsce, jako członek lokalnego Management Committee, Paweł pełni rolę Chief of Staff dla CEO i odpowiada za inicjowane przez zarząd, kluczowe projekty obejmujące różne linie biznesowe i obszary wsparcia.