Skip to main content

Talent aantrekken en talent behouden

Waar werknemers belang aan hechten post corona

Wereldwijd zien we krantenkoppen verschijnen over werktevredenheid en productiviteitsniveaus van medewerkers die kelderen, terwijl gevallen van burn-out en ziekteverzuim omhoog schieten. Ook in België zien we hiervan een, weliswaar gematigdere, vertaalslag: waar de markt vandaag in volle beweging is en organisaties weer nieuwe krachten willen aantrekken, hebben werknemers post-COVID andere verwachtingen en kiezen zij vaker voor een nieuwe werkgever. Daarnaast stellen we vast dat de COVID-pandemie alarm heeft geslagen over de gezondheid en het welzijn van werknemers. Aantrekken van nieuw talent, inzetten op retentie en mentale veerkracht en het welzijn van medewerkers staan dan ook hoog op de agenda bij heel wat organisaties. 

The Great Resignation

In de Verenigde Staten toont de zogenaamde ‘Great Resignation’, waar werknemers massaal hun job opzeggen, voorlopig nog geen vormen van vertraging. Ook op onze arbeidsmarkt voelen we dit fenomeen in beperktere mate. Ondanks dat er in 2021 meer nieuwe arbeidsovereenkomsten werden afgesloten in vergelijking met 2020, werden er ook meer arbeidsovereenkomsten beëindigd. Opvallend hierbij is dat het initiatief voornamelijk van de werknemer komt en niet van de werkgever. 

Organisaties dienen dus authentiek uit de hoek te komen om zich op de krappe arbeidsmarkt te profileren als een aantrekkelijke werkgever. Dit gaat van het streven naar een excellente ‘candidate experience’, tot het aanwerven van atypische profielen onder het motto ‘select for values and hire for potential’.

Daarnaast is het even belangrijk om een vooruitstrevend retentiebeleid te ontwikkelen om werknemers in de organisatie te houden. Door het ABC-model van motivatie te integreren, kunnen organisaties inspelen op de intrinsieke motivatoren van werknemers: autonomie in het organiseren en uitvoeren van werk, betrokkenheid bij de organisatie, en het ondersteunen van werknemers bij het ontwikkelen van de juiste competenties voor het uitoefenen van een functie. 

Wanneer we kijken naar extrinsieke motivatoren, stellen we vast dat werknemers niet louter naar het financiële luik kijken maar naar het totaalpakket of de ‘Total Reward’ die organisaties bieden: salaris en extralegale voordelen, aangevuld met initiatieven die inspelen op de persoonlijke ontwikkeling en een optimale en flexibele werkomgeving.  

Werknemers verwachten ook dat hun werkgever belang hecht aan diversiteit, gelijkheid en inclusie. Belangrijk hierbij is dat dit niet enkel wordt uitgesproken, maar ook effectief voelbaar is binnen de organisatie. 

Gezonde werknemers dragen bij aan een gezonde organisatie

Welzijn en veerkracht van werknemers is de nummer één prioriteit voor Europese HR-verantwoordelijken, zo blijkt uit een recente studie van SD Worx.

Hierbij is het belangrijk dat organisaties inzoomen op alle facetten die het welzijn van hun werknemers bevorderen. Denk hierbij aan het helpen en ondersteunen van werknemers bij het integreren van een duurzame work-life balans. Dit kan bijvoorbeeld door hybride werkomgevingen te creëren, het opzetten van wandelmeetings, het aanbieden van coaching in functie van gezondheid en wellbeing of het aanbieden van ‘mental health days’ of vrije tijd die werknemers kunnen inzetten om vrijwilligersactiviteiten voor de gemeenschap op te nemen.

Men kan tal van initiatieven opzetten en uitrollen, maar het is belangrijk hierbij ook de input van werknemers te vragen. Wat werkt voor hen om drempels voor een betere gezondheid te overwinnen en de mentale veerkracht te vergroten? Ga daar als organisatie mee aan de slag. 

De gezondheid van de organisatie staat of valt immers met de gezondheid en het welzijn van haar grootste troef: de werknemers.

Aanbevolen voor jou