Skip to main content

Ondernemen in volatiele tijden: hoe het bestuur en de aandeelhouders toch standvastigheid bieden?

Goede afspraken maken goede vrienden. In deze volatiele tijden zijn goede schriftelijke afspraken belangrijker dan ooit en dit niet alleen voor het vastleggen van uw externe relaties met klanten en leveranciers. 

Eens te meer is het aanbevolen na te gaan of de bestuurders van uw vennootschap voldoende beschermd zijn. Elke bestuurder loopt immers het risico aansprakelijk gesteld te worden voor bestuurshandelingen die hij (al dan niet) gesteld heeft. In volatiele tijden loopt u als bestuurder extra risico aangezien vele aansprakelijkheidsgronden zich specifiek focussen op ondernemingen die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Wist u trouwens dat ook een niet-handelen uw aansprakelijkheid als bestuurder in het gedrang kan brengen?

Alles start met een goede taakverdeling en de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Heeft uw vennootschap een duidelijke en uitgewerkte bevoegdheidsverdeling? Zijn de verantwoordelijkheden duidelijk in kaart gebracht? Worden de beslissingen correct genotuleerd? En kent u de opties om het bestuur te beschermen tegen eventuele aansprakelijkheidsvorderingen?

Laat ons ook de aandeelhouders niet vergeten. Het is een misvatting dat een aandeelhouder kan gaan en staan waar hij wil. Veelal moet hij statutaire of onderhandse overdrachtsregelingen respecteren. Vaak zijn deze echter niet voldoende duidelijk, niet langer up-to-date of ontbreekt een exitregeling. Stel een aandeelhouder wil zijn participatie verkopen. Een minderheidsparticipatie is in veel gevallen echter geen interessante investering en de overige aandeelhouders zijn niet altijd bereid deze minderheidsparticipatie over te kopen. Doorgaans zal het de uittredende aandeelhouder zelf zijn die een oplossing moet zoeken om de onderneming te verlaten. Dit kost veel tijd en energie en kan vermeden worden door hieromtrent vooraf geschreven afspraken vast te leggen in de vorm van optieovereenkomsten of het voeren van een beleid dat een exit ten laste van het vennootschapsvermogen mogelijk maakt.

Maak dus op voorhand schriftelijke afspraken zowel met het bestuur als met de aandeelhouders. Op deze manier kunt u uw focus leggen op het ondernemen zelf en kunt u langdurige en kostelijke gerechtelijke procedures vermijden.

Aanbevolen voor jou