Skip to main content

Nieuwe fiscale en sociale regels voor verenigingswerkers

De tijdelijke regels voor het verenigingswerk maakten op 1 januari 2022 plaats voor een nieuwe definitieve regeling.

De nieuwe regels maken het zowel voor de socioculturele sector als de sportsector mogelijk om werknemers aan te werven die met vrijstelling van sociale bijdragen activiteiten uitvoeren die vroeger onder de ’25 dagen’-regeling vielen. 
 

Sector

Vrijgestelde uren per jaar

Plafond/kwartaal

Sociocultureel

300 uren

100 uren (enkel Q3 = 190 uren)

Sport

450 uren

150 uren (enkel Q3 = 285 uren)


Let wel, hoewel vrijgesteld van sociale bijdragen moeten de prestaties alsnog aangeven worden via een Dimona-aangifte vóór de activiteit aanvangt. Op fiscaal vlak worden deze prestaties onderworpen aan een inkomstenbelasting van 10 %.

Indien één van de plafonds wordt overschreden, zullen de prestaties geherkwalificeerd worden als gewone arbeidsprestaties waarop wel sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Een arbeidsovereenkomst is vereist om van voormelde regeling te kunnen genieten. Hierop zijn specifieke arbeidsrechtelijke regels van toepassing.

Aanbevolen voor jou