This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Закладка Email Надрукувати сторінку

Юридичні аспекти

ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» цим надає вам дозвіл на перегляд, копіювання, друк і розповсюдження цього документа за умови дотримання таких вимог:

1. Цей документ використовуватиметься лише з метою надання інформації.
2. Цей документ буде використовуватися лише для некомерційних цілей.
3. У будь-якому примірнику цього документа або його частині повинен міститися повний текст цього повідомлення про авторські права.

Варто відмітити, що інші права можуть поширюватися на будь-які програму, публікацію, розробку, продукт, процес, програмне забезпечення, технологію, інформацію, ноу-хау або ідею, викладені у цьому документі, у тому числі інші права на інтелектуальну власність, які належать ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» чи іншим зацікавленим сторонам і на користування якими цей документ не дає вам дозволу.

Цей документ призначений для надання загальної інформації із того або іншого питання чи питань, і його не можна вважати вичерпним джерелом інформації на таку(і) тему(и).  Відповідно, інформація, викладена у цьому документі, не може вважатися консультаційними послугами у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, права, інвестицій або іншими професійними послугами.  Перед ухваленням будь-якого рішення або вжиття будь-яких заходів, які можуть вплинути на ваш фінансовий стан або господарську діяльність, не забудьте отримати консультацію у кваліфікованого фахівця.

Цей документ та інформація, яка в ньому міститься, відображають реальну ситуацію, і  ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» не надає жодних запевнень або гарантій, явних чи прихованих, стосовно цього документа або інформації, яка в ньому міститься.  Зокрема, ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» не гарантує, що цей документ або інформація, викладена в ньому, не міститимуть помилок і відповідатимуть будь-яким конкретним вимогам якості.

ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» цим прямо відмовляється від усіх прихованих гарантій, включаючи, без обмежень, гарантії комерційної придатності, правового титулу, придатності для використання з певною метою, відсутності порушень прав інтелектуальної власності, забезпечення відповідності, безпеки та достовірності інформації .

Відповідальність за використання цього документа та інформації, яка в ньому міститься, лежить тільки на вас.  Ви  несете повну відповідальність за ризик понесення збитків, які можуть виникнути у результаті використання цього документа або інформації, яка в ньому міститься.  ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» або будь-які з його афілійованих компаній, або будь-які партнери, директори, акціонери чи працівники будь-яких перерахованих вище сторін не несуть відповідальності за будь-які фактичні, непрямі, побічні ,супровідні збитки або збитки у результаті застосування штрафних санкцій, або інші збитки будь-якого характеру, які виникають внаслідок порушення договору, статуту, делікту (включаючи, без обмежень, недбалість) або іншим чином пов’язані з використанням цього документа чи інформації, яка в ньому міститься.

Якщо будь-яке з положень, викладених вище, з якоїсь причини не матиме юридичної сили, інші положення продовжуватимуть застосовуватися.  Логотипи «Делойт Туш Томацу Лімітед», ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», «Делойт», «Туш», «Томацу», «Делойт Туш Томацу» і «Делойт енд Туш» (та будь-яка назва із вищеперерахованих у будь-якому поєднанні), назви продуктів, а також усі верхні та нижні колонтитули і піктограми  є товарними знаками або зареєстровані як товарні знаки «Делойт Туш Томацу Лімітед» або «Делойт енд Туш».  Усі інші назви продуктів, які згадуються у документі, є товарними знаками відповідних власників.

Через певні посилання на веб-сайті ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» можна перейти до інформаційних ресурсів третіх сторін, над якими ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» не має контролю.  ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» не надає жодних гарантій чи запевнень щодо точності або будь-яких інших аспектів інформації, яка міститься на таких ресурсах.

 

Залишайся на зв'язку:

 

 

«Делойт» - це бренд, який об’єднує десятки тисяч фахівців незалежних фірм у всьому світі з метою надання послуг у сфері аудиту, консалтингу, корпоративних фінансів, управління ризиками і консультування з питань оподаткування і права.

Країни СНД швидко розвиваються, і ми розвиваємося разом з ними, постійно збільшуючи та розширюючи спектр своїх послуг. Про наш успіх свідчить той факт, що сьогодні ми є аудиторсько-консалтинговою компанією, яка найшвидше зростає на ринку СНД.

МСФО курсы, трансфертное ценообразование