Ова веб страница користи тзв."cookies" или колачиће ( мале текстовне датотеке спремљене у претраживачу корисника ) како би Вам понудили више одговарајућих корисничких услуга и олакшали навигацију страница. Коришћењем наше веб странице пристајете на "cookies" које користимо. За више информација молимо Вас да прочитате наше услове коришћења "cookies" и како их избрисати или блокирати.

Додај у фаворите Е-мејл Одштампајте ову страну

Правна одговорност

Ови Услови коришћења (у даљем тексту: „Услови”) уређују коришћење страница у оквиру вебсајта делоитте.цом које су у горњем левом углу означене као „Глобал>Србија” (у даљем тексту: „овај вебсајт”).

Коришћењем овог вебсајта, прихватате ове Услове. Уколико не прихватате ове Услове, молимо Вас да не користите овај вебсајт и да га одмах напустите.

Овај сајт уређује Делоитте д.о.о. (у даљем тексту: „ми" или „наш").

Поред овог вебсајта, постоје глобалне веб странице и веб странице посвећене одређеним државама, регионима или секторима у оквиру сајта делоитте.цом, које су посебно означене у горњем левом углу. Те глобалне странице и странице посвећене одређеним државама, регионима и секторима уређује Делоитте Тоуцхе Тохматсу Лимитед („ДТТЛ") или нека друга чланица мреже ДТТЛ, или неко од наших или њихових повезаних лица (све горенаведено, укључујући и нас, у даљем тексту: „мрежа Делоитте").

Ако није другачије назначено, садржај на овом вебсајту обезбеђује Делоитте Србија или нека друга чланица мреже Делоитте.

Ако није другачије назначено на самом садржају, имате право да прегледате, копирате, штампате и дистрибуирате (али не смете да мењате) садржај на овом вебсајту, под условом (а) да га користите у информативне, некомерцијалне сврхе и (б) да свака копија садржаја коју направите мора да садржи обавештење о ауторским правима, или друге напомене у вези са садржајем ако то случај захтева.
Немате право да копирате или користите софтвер, власничке процесе или програме коришћене за овај вебсајт.

Ако то овим Условима није изричито предвиђено, немате право на коришћење имена „Делоитте", „Тоуцхе", „Тохматсу", „Делоитте Тоуцхе Тохматсу", „Делоитте & Тоуцхе", логотипа Делоитте, логотипа Делоитте Тоуцхе Тохматсу, као ни осталих регистрованих или нерегистрованих жигова мреже Делоитте који се појављују на овом вебсајту.

Жигови других лица на овом вебсајту помињу се само за потребе идентификације и не указују на то да су та лица одобрила овај вебсајт или било шта од његовог садржаја. Ови Услови коришћења Вам не дају никакво право на коришћење жигова других лица.

Изјава и ограничење одговорности

ОВАЈ ВЕБСАЈТ САДРЖИ САМО ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И МИ ПУТЕМ ОВОГ ВЕБСАЈТА ИЛИ БИЛО КОГ ЊЕГОВОГ ДЕЛА НЕ ПРУЖАМО НИКАКВЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ САВЕТЕ НИТИ УСЛУГЕ. ПРЕ ДОНОШЕЊА БИЛО КАКВЕ ОДЛУКЕ ИЛИ ПРЕДУЗИМАЊА БИЛО КАКВЕ РАДЊЕ КОЈА МОЖЕ УТИЦАТИ НА ВАШЕ ФИНАНСИЈЕ ИЛИ ПОСЛОВАЊЕ, ТРЕБА ДА СЕ ПОСАВЕТУЈЕТЕ СА КВАЛИФИКОВАНИМ ПРОФЕСИОНАЛНИМ КОНСУЛТАНТОМ.

ОВАЈ ВЕБСАЈТ ЈЕ ДОСТУПАН У ВИЂЕНОМ СТАЊУ И НЕ ДАЈЕМО НИКАКВЕ ЕКСПЛИЦИТНЕ НИТИ ИМПЛИЦИТНЕ ИЗЈАВЕ НИТИ ГАРАНЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЊИМ. НЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ ВАЖЕЊЕ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНЕ ОДРЕДБЕ, НЕ ГАРАНТУЈЕМО ДА ЋЕ ОВАЈ ВЕБСАЈТ БИТИ БЕЗ ГРЕШАКА НИТИ ДА ЋЕ ИСПУНИТИ БИЛО КОЈЕ ОДРЕЂЕНЕ КРИТЕРИЈУМЕ РАДА ИЛИ КВАЛИТЕТА. ИЗРИЧИТО ОДБИЈАМО ОДГОВОРНОСТ ЗА СВЕ ИМПЛИЦИТНЕ ГАРАНЦИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ АЛИ НЕ ОГРАНИЧВАЈУЋИ СЕ НА ГАРАНЦИЈЕ ПОДЕСНОСТИ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ, ПРАВА ВЛАСНИШТВА, ПОДЕСНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНУ НАМЕНУ, НЕКРШЕЊА ПРАВА, УСКЛАЂЕНОСТИ, СИГУРНОСТИ И ТАЧНОСТИ.

ОВАЈ САЈТ КОРИСТИТЕ НА СОПСТВЕНИ РИЗИК И ПРИХВАТАТЕ ПОТПУНУ ОДГОВОРНОСТ И РИЗИК ГУБИТКА КОЈИ МОЖЕ НАСТАТИ КАО ПОСЛЕДИЦА ЊЕГОВОГ КОРИШЋЕЊА. МИ НИСМО ОДГОВОРНИ НИ ЗА КАКВУ ДИРЕКТНУ, ИНДИРЕКТНУ, ПОСЕБНУ, СЛУЧАЈНУ, ПОСЛЕДИЧНУ ШТЕТУ ИЛИ ШТЕТУ ПО ОСНОВУ КАЗНИ, КАО НИ ЗА БИЛО КОЈУ ДРУГУ ШТЕТУ УТВРЂЕНУ У СУДСКОМ ПОСТУПКУ ЗБОГ ПОВРЕДЕ УГОВОРА ИЛИ ЗАКОНА ИЛИ ЗБОГ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА (УКЉУЧУЈУЋИ АЛИ НЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ СЕ НА НЕМАР) ИЛИ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ, У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ОВОГ САЈТА.

ОДРЕЂЕНИ ЛИНКОВИ НА ОВОМ ВЕБСАЈТУ ВОДЕ НА СТРАНИЦЕ КОЈЕ УРЕЂУЈУ ТРЕЋА ЛИЦА НАД КОЈИМА МИ НЕМАМО КОНТРОЛУ, УКЉУЧУЈУЋИ СТРАНИЦЕ НА ВЕБСАЈТУ ДЕЛОИТТЕ.ЦОМ И ДРУГИМ ВЕБСАЈТОВИМА КОЈЕ УРЕЂУЈУ ДРУГЕ ЧЛАНИЦЕ МРЕЖЕ ДЕЛОИТТЕ. НЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ ВАЖЕЊЕ НИЈЕДНЕ ОД ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНИХ ОДРЕДАБА, МИ НЕ ДАЈЕМО НИКАКВУ ЕКСПЛИЦИТНУ НИТИ ИМПЛИЦИТНУ ИЗЈАВУ НИТИ ГАРАНЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ТИХ СТРАНИЦА И ВЕБСАЈТОВА.

НАВЕДЕНЕ ИЗЈАВЕ И ОГРАНИЧЕЊА ОДГОВОРНОСТИ СЕ ОДНОСЕ НЕ САМО НА НАС, ВЕЋ И НА СВЕ ДРУГЕ ЧЛАНОВЕ МРЕЖЕ ДЕЛОИТТЕ.

УКОЛИКО ЈЕ НЕКИ ОД НАВЕДЕНИХ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА НЕВАЖЕЋИ ИЛИ НЕПРИМЕНЉИВ У НЕКОЈ ЈУРИСДИКЦИЈИ, (а) ОНДА ЋЕ СЕ ОН ПОНОВО ПРОТУМАЧИТИ ТАКО ДА СЕ У НАЈВЕЋОЈ МОГУЋОЈ МЕРИ ОСТВАРИ ЊЕГОВА НАМЕРА, А ОСТАЛИ УСЛОВИ ЋЕ БИТИ У ПОТПУНОСТИ ВАЖЕЋИ И ПРИМЕНЉИВИ, (б) ДОК ЋЕ ОВИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА И ДАЉЕ У ЦЕЛОСТИ БИТИ ВАЖЕЋИ И ПРИМЕНЉИВИ У СВИМ ОСТАЛИМ ЈУРИСДИКЦИЈАМА.

Друштвене мреже: