To spletno mesto zaradi boljšega upravljanja in brskanja po njem uporablja piškotke (cookies). Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Če bi želeli izvedeti več o piškotkih in o tem, kako jih izbrisati ali jih onemogočiti, vas prosimo, da si preberete pogoje uporabe.

Zaznamek E-pošta Natisni to stran

Pravno obvestilo

Deloitte Touche Tohmatsu vam dovoli, da ta dokument berete, kopirate, natisnete in distribuirate pod naslednjimi pogoji:

1.Dokument se uporablja samo za informiranje.
2.Dokument se uporablja za nekomercialne namene.
3.Kopija tega dokumenta ali dela dokumenta mora vsebovati celotno obvestilo o avtorskih pravicah.

Za programe, publikacije, oblike, izdelke, procese, programsko opremo, tehnologijo, informacije, znanje in izkušnje ali zamisli, opisane v tem dokumentu, lahko veljajo tudi druge pravice, vključno z drugimi pravicami do intelektualne lastnine v lasti združenja Deloitte Touche Tohmatsu, ene od njegovih nacionalnih pisarn ali drugih zainteresiranih strank, za katere po tem dokumentu nimate dovoljenja.

S tem dokumentom želimo podati splošne informacije o posameznem vprašanju ali vprašanjih, dokument pa ne predstavlja celovite obravnave takih vprašanj. Informacije v tem dokumentu tako ne predstavljajo računovodskih, davčnih, pravnih, naložbenih ali drugih strokovnih nasvetov ali storitev. Preden sprejmete kakršnokoli odločitev ali ukrep, ki lahko vpliva na vaše osebne finance ali poslovanje, se posvetujte z usposobljenim strokovnim svetovalcem.

Ta dokument in informacije v njem so posredovane v pričujoči obliki, združenje Deloitte Touche Tohmatsu pa v zvezi s tem dokumentom ali informacijami ne podaja nobenih izrecnih ali posrednih izjav ali jamstev. Brez omejevanja slednjega združenje Deloitte Touche Tohmatsu ne jamči, da so to gradivo ali informacije v njem brez napak ali da izpolnjujejo kakršnakoli posebna merila uspešnosti ali kakovosti. Združenje Deloitte Touche Tohmatsu izrecno zavrača vsa posredna jamstva, vključno, vendar ne omejeno na jamstva o tržnosti, lastništvu, primernosti za določen namen, nekršitvi, združljivosti, varnosti in točnosti.

Ta dokument in informacije v njem uporabljate na lastno odgovornost. Za izgubo, ki bi nastala zaradi uporabe tega dokumenta ali informacij v njem, prevzemate vso tveganje in odgovornost. Združenje Deloitte Touche Tohmatsu, njegove nacionalne pisarne ali odvisna podjetja, njegovi partnerji, vodilni delavci, delničarji ali zaposleni ne bodo odgovorni za nobeno posebno, posredno, postransko, posledično ali kazensko odškodnino ali katerokoli drugo odškodnino, najsi se pojavi zaradi pogodbe, statuta, odškodninske tožbe (vključno, vendar ne omejeno na malomarnost) ali drugih razlogov, povezanih z uporabo tega dokumenta ali informacij v njem.

Če kaj od omenjenega zaradi kakršnegakoli razloga ni v celoti izvedljivo, preostanek kljub temu ostane v veljavi. »Deloitte Touche Tohmatsu«, »Deloitte & Touche«, »Deloitte«, »Touche«, »Tohmatsu«, logotip Deloitte Touche Tohmatsu in logotip Deloitte & Touche (in vse kombinacije omenjenih poimenovanj), imena izdelkov, glave in noge strani ter ikone so znamke ali registrirane znamke združenja Deloitte Touche Tohmatsu ali ene od njegovih nacionalnih pisarn. Vsa druga imena izdelkov so znamke njihovih ustreznih lastnikov.

Nekatere povezave v spletnem strežniku združenja Deloitte Touche Tohmatsu se nanašajo na vire, ki jih vzdržujejo drugi in nad katerimi združenje Deloitte Touche Tohmatsu nima nadzora. Deloitte Touche Tohmatsu v zvezi s točnostjo ali drugimi vidiki teh virov ne podaja nikakršnih izjav ali jamstev.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

PRIČUJOČE GRADIVO IN INFORMACIJE V NJEM SO DELO DRUŽBE DELOITTE SLOVENIJA IN IMAJO NAMEN POSREDOVATI SPLOŠNE INFORMACIJE O DOLOČENI TEMI ALI TEMAH TER TE TEME ALI TEM NE OBRAVNAVAJO IZČRPNO.

SKLADNO S PRAVKAR NAVEDENIM INFORMACIJE V TEM GRADIVU NE PREDSTAVLJAJO RAČUNOVODSKIH, DAVČNIH, PRAVNIH, NALOŽBENIH ALI DRUGIH STROKOVNIH NASVETOV ALI STORITEV. TE INFORMACIJE VAM NISO PODANE Z NAMENOM, DA BI SE NANJE ZANAŠALI KOT NA EDINO OSNOVO PRI SPREJEMANJU ODLOČITEV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VAŠE POSLOVANJE. PREDEN SPREJMETE KAKRŠNOKOLI ODLOČITEV ALI UKREP, KI LAHKO VPLIVA NA VAŠE OSEBNE FINANCE ALI POSLOVANJE, SE MORATE POSVETOVATI Z USPOSOBLJENIM STROKOVNIM SVETOVALCEM.

TO GRADIVO IN INFORMACIJE V NJEM SO POSREDOVANE V PRIČUJOČI OBLIKI, DRUŽBA DELOITTE SLOVENIJA PA NE PODAJA NOBENIH IMPLICITNIH ALI EKSPLICITNIH IZJAV ALI JAMSTEV GLEDE TEGA GRADIVA ALI INFORMACIJ V NJEM. BREZ OMEJEVANJA SLEDNJEGA DRUŽBA DELOITTE SLOVENIJA NE JAMČI, DA SO TO GRADIVO ALI INFORMACIJE V NJEM BREZ NAPAK ALI DA IZPOLNJUJEJO KAKRŠNAKOLI SPECIFIČNA MERILA USPEŠNOSTI ALI KAKOVOSTI. DRUŽBA DELOITTE SLOVENIJA IZRECNO ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O TRŽNOSTI, LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NEKRŠITVI, ZDRUŽLJIVOSTI, VARNOSTI IN TOČNOSTI.  

TO GRADIVO IN INFORMACIJE V NJEM TAKO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST TER NASE PREVZEMATE POLNO ODGOVORNOST IN TVEGANJE IZGUBE, KI JO LAHKO UTRPITE ZARADI UPORABE TEGA GRADIVA ALI INFORMACIJ V NJEM. DRUŽBA DELOITTE SLOVENIJA NE BO ODGOVORNA ZA NOBENO POSEBNO, POSREDNO, POSTRANSKO, POSLEDIČNO ALI DODATNO ODŠKODNINO OZ. KAKRŠNOKOLI DRUGO ŠKODO, NAJSI SE POJAVI ZARADI POGODBE, ZAKONA, KAZENSKEGA PRAVA (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA MALOMARNOST) ALI DRUGEGA V POVEZAVI Z UPORABO TEGA GRADIVA ALI INFORMACIJ V NJEM.

ČE KARKOLI OD ZGORAJ NAVEDENEGA IZ KAKRŠNEGAKOLI RAZLOGA NI V CELOTI IZVRŠLJIVO, OSTALO ŠE VEDNO OSTANE V VELJAVI.

 

Socialna omrežja:
Več na naši spletni strani