Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Služby v oblasti ľudského kapitálu

Poradenský tím Deloitte Advisory sa vo svojej praxi stretáva s úlohami, ktoré sú skutočnými výzvami v každej organizácii. Pri práci pre klientov zdieľame skúsenosti medzinárodných expertov a ich know-how a prinášame riešenia s okamžitým úžitkom. Výsledkom je dosiahnutie strategických cieľov spoločností našich klientov prostredníctvom ľudí, ktorí sú motivovaní, angažovaní a dlhodobo podávajú vysoké pracovné výkony.

Služby v oblasti ľudského kapitálu

 • Formovanie firemnej kultúry, Prieskum názorov zamestnancov
 • Kolektívne líderstvo (As One) ako strategický nástroj na dosiahnutie cieľov firmy
 • Nastavenie systému riadenia výkonnosti zamestnancov
 • Zvyšovanie efektivity firmy cez hodnotenie zamestnancov
 • Transformácia systému odmeňovania
 • Model udržania kľúčových zamestnancov a manažment vedomostí
 • Riadenie talentov
 • Zvyšovanie efektivity predajnej sily spoločnosti
 • Systém 360° hodnotenia manažérov, hodnotiace a rozvojové centrá
 • Nastavenie systému vzdelávania, kariérneho rastu a retenčných plánov
 • Diagnostika činností úseku ľudských zdrojov a jeho transformácia na strategického biznis partnera
 • Zladenie stratégie ľudských zdrojov a zjednotenie systémov po zlúčení firiem
Kontakty pre oblasť služieb v oblasti ľudského kapitálu
Baxova_Andrea120x85.jpg

Andrea Baxová
manažérka, oddelenie manažérskeho poradenstva
abaxova@deloittece.com

Ako člen vrcholového manažmentu najúspešnejšieho vydavateľského domu na Slovensku v priebehu 10 rokov získala skúsenosti s tvorbou internej komunikácie s cieľom vytvoriť živú a hodnotovo zameranú kultúru, v prostredí ktorej sa dajú realizovať inovatívne nápady avšak s nevyhnutným biznisovo orientovaným pozadím. Ďalej má skúsenosti s rozvojom vodcovstva, hlavne so zameraním sa na rozvoj mäkkých zručností v manažérskych pozíciách. Pracovala so zvyšovaním motivácie a angažovanosti ľudí, vytvorením kompetenčných modelov, hodnotením zamestnancov a talent manažmentom a so zvyšovaním kompetencií manažérov v oblasti riadenia ľudí cez rozvoj odborných a mäkkých zručností.