Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Energetika a prírodné zdroje

Spoločnosť Deloitte v strednej Európe poskytuje komplexné, inovatívne a praktické riešenia pre oblasť energetiky a prírodných zdrojov. Tieto riešenia riešia nasledujúci rozsah výziev, ktorým čelia energetické spoločnosti:

  • prispôsobovanie sa meniacemu sa regulačnému prostrediu,
  • liberalizácia trhu,
  • nové spôsoby poskytovania služieb a hospodárskej súťaže,
  • technologický rozvoj.

Naše hlboké odborné poznatky poskytujeme veľkému počtu svetových energetických spoločností vrátane viacerých spoločností v strednej Európe. Naše podnikanie sme navrhli tak, aby sme mohli poskytovať kompletný rozsah bezkonkurenčných služieb, inovácie a kritické myslenie.

Slovenský líder pre oblasť energetiky a prírodných zdrojov

Ján Bobocký
senior manažér, audit
deloittesk@deloittece.com

J. Bobocký pôsobí v spoločnosti Deloitte od roku 2000. Má rozsiahle skúsenosti z auditov v sektore energetiky a nerastných zdrojov. Viedol audítorské tímy a podieľal sa na viacerých štatutárnych a medzinárodných (IFRS) auditoch, transformáciách účtovných výkazov podľa IFRS a na poskytovaní iných poradenských služieb v oblasti účtovníctva pre významné spoločnosti pôsobiace na Slovensku v odvetví ťažby a spracovania ropy a zemného plynu, výroby a prenosu elektrickej energie, jadrovej energie a vyraďovania jadrových zariadení.

Je starším členom (Fellow) Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA), autorizovaným interným audítorom (CIA) a štatutárnym audítorom s licenciou (CA) .

Pierre Poncik
manažér, podnikové poradenstvo
deloittesk@deloittece.com