Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Služby súvisiace s transakciami

Rozhodujúcim prvkom každej transakcie je ocenenie kritických záležitostí alebo „lámačov obchodu“. Pri transakciách, ktorých cieľ už bol identifikovaný alebo ktoré si vyžadujú iba analýzu situácie, asistujeme kupujúcemu alebo relevantnej strane pri hĺbkovej previerke (due diligence) v plnom alebo v obmedzenom rozsahu s cieľom identifikovať kritické problémy predmetnej transakcie. Potom spolupracujeme na pokračujúcej transakcii, aby sme zabezpečili zavŕšenie celého procesu a rokovaní k spokojnosti klienta.

Prístup našej spoločnosti Deloitte je založený na využívaní integrovaných tímov odborníkov z konzultačných skupín finančného poradenstva, auditu, daňového a právneho poradenstva a zostavení tímu prispôsobeného potrebám konkrétnej situácie. Nakoľko čerpáme zo svojej overenej metodiky zavedenej v našich západoeurópskych kanceláriách, poskytujeme analýzu s pridanou hodnotou, ktorá rozširuje naše chápanie kritických problémov a zlepšuje vašu pozíciu pri rokovaniach.