Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Riadenie dodávateľov

Spolupráca pri riadení dodávateľského reťazca

Pomôžeme vám urýchliť dodávateľsko-odberateľský cyklus a reakčnú schopnosť vášho dodávateľského reťazca. To zároveň umožní vytvoriť nové vzťahy prospešné najmä pri spoločnom využívaní informácií, spoločnom plánovaní a zabezpečovaní zdrojov.

Konzultačné služby v riadení vám pomôžu pri hodnotení a implementácii technológií, ktoré podporia návrhy nových obchodných procesov. Toto úsilie podnecuje zmenu dodávateľského reťazca, integráciu a spoluprácu v rámci celého podniku aj mimo neho.

Strategické získavanie zdrojov a obstarávanie

Pomôžeme vám vybrať si nákladovo efektívne technológie na skvalitnenie postupov pri obstarávaní. Pomôžeme vám aj pri transformácii procesov obstarávania, analýzach výdavkov, získavaní strategických zdrojov, integrácii ponuky, elektronickom obstarávaní a holandských dražbách.

Elektronický trh

Konzultačné služby v riadení pomáhajú podnikom pri vývoji elektronických trhov a zabezpečení prístupu na ne, pričom kupujúci profitujú zo znížených nákladov na produkt a vyhľadávanie, pri zabezpečení prístupu k novým dodávateľom a veľkoobchodným zľavám, zatiaľ čo predávajúci si rozširujú odberateľskú základňu a znižujú náklady na predaj a marketing.