Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Riadenie podniku

Plánovanie podnikových zdrojov

Hospodárnejšie postupy, lepšie využitie limitovaných zdrojov - to je odmena, ktorú očakávate od významných investícií do softvéru plánovania podnikových zdrojov. Ak chcete z tejto investície vyťažiť maximum, bude si to vyžadovať komplexné riešenie, ktoré bude skôr pokračovaním ako zavŕšením vašej ostrej prevádzky.

Konzultačné služby v riadení poskytujú odborníci s mnohostrannými skúsenosťami z celého sveta, ktorí vychádzajú z rôznorodej praxe v konkrétnych priemyselných odvetviach a majú k dispozícii širokú paletu nástrojov a metodík na rýchle naštartovanie vašej implementácie.

Riadenie postupu prác, obsahu a dokumentov

Pomôžeme vám profitovať z jednoduchších, priamočiarejších a konzistentnejších podnikových postupov. Naši konzultanti vám budú asistovať pri vypracovaní stratégie zlepšenia postupov a pri využití množstva produktov v oblasti postupu prác a iných technologických nástrojov.

Obchodné spravodajstvo

Pomôžeme vám podporiť efektívne rozhodovanie pomocou rýchleho a ľahkého prístupu k finančným a prevádzkovým informáciám. Ponúkame vám spoluprácu pri zostavovaní, rozmiestnení a implementácii analytických aplikácií ako aj vyvážených sieťových technológií s cieľom sprístupniť a rozširovať finančné a obchodné informácie.

Transformácia postupov

Pomôžeme vám s transformáciou podnikových postupov a úzkym prepojením vašich činností zameraných na tvorbu hodnôt na dodávateľov a odberateľov. Pomôžeme vám pri identifikovaní hlavných pák na tvorbu väčších ziskov v rámci reálne načasovanej implementácie s primeranými zdrojmi a investičnými ukazovateľmi.

Poradenstvo v oblasti podnikových nehnuteľností

Konzultanti zameraní na poradenstvo v oblasti podnikových nehnuteľností pomáhajú klientom premeniť nehnuteľnosti z bremena odčerpávajúceho náklady na konkurenčnú výhodu. Sortiment našich služieb pokrýva celý cyklus transakcií s nehnuteľnosťami, od úvodnej fázy plánovania prevádzkových zariadení a správy majetku až po financovanie a predaj nehnuteľného majetku.

Environmentálne poradenstvo

Žiadna podniková previerka nie je kompletná bez dôkladného pochopenia potenciálnych environmentálnych záväzkov. Ak vaša spoločnosť povinne zverejňuje účtovné výkazy, môžete svojim akcionárom potvrdiť, že dodržiavate miestne a regionálne pravidlá výkazníctva pomocou overenej environmentálnej správy. Naši odborní konzultanti s bohatými skúsenosťami z oblasti environmentálnych problémov a legislatívy vám ponúkajú asistenciu pri takejto previerke.