Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Riadenie odberateľov

Riadenie vzťahov s odberateľmi

Konzultačné služby v riadení pomáhajú podnikom vypracovať stratégiu zmeny spôsobov obchodovania, predaja a poskytovania služieb zákazníkom. Implementáciou nových riadiacich postupov a praxe si môžete vybudovať, rozšíriť a prehĺbiť vzťahy s odberateľmi. Pomôžeme vám implementovať množstvo riešení v oblasti riadenia vzťahov s odberateľmi, napr. v oblasti automatizácie odbytu a marketingu, technológií telefónnych stredísk, internetu, sieťovej ekonomiky a služieb poskytovaných priamo u klienta.

Rentabilita marketingu/vzťahov s odberateľom

Na základe údajov z prieskumu trhu vám pomôžeme pri segmentácii a výbere cieľových trhov, ktoré budú rentabilné a ktoré je vaša organizácia schopná maximálne uspokojiť.

Predaj cez Internet

Jednoduché zostavenie internetovej stránky, ktorá umožňuje prijímanie zákaziek, nie je pri elektronickom obchodovaní zárukou úspechu. Stránka musí byť integrovaná so systémami a procesmi, ktoré umožňujú spracúvanie prijatých zákaziek (back-office), a jej používanie musí byť jednoduché. Konzultačné služby v riadení vám pomôžu orientovať sa v stratégii, procese, technológii a problémoch pri vzťahoch s distribučnými kanálmi na internete. Pomôžeme vám vo všetkých fázach od úvodnej koncepcie až po realizáciu.