Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Mzdová a personálna administratíva

Za pomoci moderných informačných technológií poskytujeme bezpečný servis pri plnení vašich mzdových a personálnych povinností. Automatizáciou procesu vám šetríme čas a znižujeme náklady.

Naše služby

Vedenie mzdovej agendy

Budeme viesť všetky mzdové a personálne záznamy o vašich zamestnancoch a pripravíme vám výplatu miezd. Zároveň vás budeme informovať o povinných odvodoch daní, sociálneho a zdravotného poistenia v súvislosti s výplatou miezd za zamestnancov príslušným inštitúciám. V rámci tejto agendy za vás prihlásime, resp. odhlásime, vašich zamestnancov na správe sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní.

Efektívne technológie

Mzdy zamestnancov spracúvame s použitím vlastného mzdového systému, ktorý podporuje automatický prenos dát z vášho dochádzkového systému a po spracovaní späť do vášho účtovného systému. Tento systém automaticky spracováva platobné príkazy, vykazuje mzdové údaje a podáva hlásenia daňovému úradu, orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotným poisťovniam. Pod zabezpečením si môžete kedykoľvek sami on-line prezerať dáta týkajúce sa miezd vašich zamestnancov.

Homebanking

Na základe dohodnutých podmienok budeme vo vašom mene vykonávať všetky priame prevody a platby miezd a povinných odvodov na účet vašich zamestnancov a na účty príslušných inštitúcií.

Ročné zúčtovanie záloh

V súvislosti s vedením mzdovej agendy sme pripravení pre vašich zamestnancov vykonať ročné zúčtovanie záloh na daň z príjmov fyzických osôb, prípadne pre nich vystaviť potvrdenie o vyplatených zdaniteľných príjmoch a zrazenej dani.

Personalistika

Pripravíme vám všetky dokumenty požadované slovenskými pracovnoprávnymi predpismi. Zároveň budeme vykonávať správu vášho sociálneho fondu (fondu zamestnaneckých požitkov), cestovných výdavkov a poskytovať pomoc pri nábore a vzdelávaní vašich zamestnancov.

Ďalšie služby

Na základe vašich požiadaviek sme pripravení poskytnúť vám aj ďalšie služby, ktoré sa týkajú mzdových a pracovnoprávnych povinností.

Kontakt

Zbyněk Brtinský
Poslať správu | +420 246 042 509

Michal Czigle
Poslať správu | +420 246 042 822