Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Účtovné služby

Od vnútropodnikových účtovných smerníc až po národné štandardy finančného výkazníctva zabezpečujeme náležité nastavenie, personálne zabezpečenie, vedenie a kontrolu účtovníctva vašej spoločnosti.

Naše služby

Komplexné vedenie účtovníctva

Zabezpečíme vám vedenie účtovníctva buď v sídle našej spoločnosti, alebo vo vašich priestoroch. Výstupom našej práce sú manažérske výkazy zostavované v požadovanej periodicite, účtovná závierka a finančné výkazy zostavované podľa požadovaných národných štandardov finančného výkazníctva (GAAP), príp. ďalšie informácie pre súvisiace procesy (napr. priznanie k DPH, k dani z príjmov, príprava informácií pre audítorov).

Revízia účtovníctva

Vykonáme revíziu vášho účtovníctva a zároveň vám pomôžeme riešiť identifikované problémy. Výstupom z revízií je vždy správa, ktorá opisuje ich priebeh a zistené nedostatky.

Finančné riadenie

Pomôžeme vám pri tvorbe vnútorných účtovných smerníc, vnútropodnikových útvarov a návrhu ich vnútornej štruktúry, organizácie a pod. Naše služby v oblasti finančného riadenia (Financial Management Consulting — FMC) zahŕňajú:

  • návrh, implementáciu a dočasné prevádzkovanie finančného oddelenia našich klientov (ak sa zriaďuje nové finančné oddelenie) alebo
  • zhodnotenie a optimalizáciu finančného oddelenia (pre už existujúce finančné oddelenie, ktorého fungovanie nespĺňa vaše očakávania).

Personálny lízing

Prenajmeme vám našich odborníkov do vášho finančného oddelenia, a tak vám pomôžeme prekonávať ťažkosti súvisiace s nedostatkom potrebných pracovníkov (napr. dočasná výmena na pozícii finančného kontrolóra či finančného riaditeľa alebo požičanie nášho pracovníka na pozíciu účtovníka, resp. hlavného účtovníka ako podpora pri účtovnej závierke alebo pri zavádzaní nových procesov).

Ďalšie služby

Na základe požiadaviek poskytneme aj ďalšie služby, napr. administratívu v oblasti fakturácie a následnej správy pohľadávok, elektronické bankovníctvo a pod.

Kontakt

Zbyněk Brtinský
Poslať správu | +420 246 042 509