Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Audítorské služby

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné a audítorské predpisy, pričom maximálnu pozornosť venujú charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú naši klienti vystavení. Audit vykonaný firmou Deloitte poskytuje nielen rešpektované uistenie o správnosti účtovnej závierky, ale aj množstvo odporúčaní pre vedenie firiem, ako ďalej zlepšiť finančné vykazovanie, kontrolný systém a riadenie rizík. Našim klientom okrem iného pomáhame zavádzať nové účtovné postupy, riešiť účinky rôznych zmien na finančné vykazovanie, pripravovať sa na emisiu akcií alebo dlhopisov a v ďalších oblastiach. Naši audítori sú aj hodnotnými členmi tímov, ktoré riešia ďalšie problémy našich klientov napríklad pri predaji alebo kúpe firiem, zmenách a zavádzaní nových informačných systémov, projektov finančného výkazníctva a kontrolingu a pod.

Hlavná ponuka služieb

 • Štatutárny a medzinárodný audit
 • Zostavenie finančných výkazov podľa
 • Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) alebo podľa postupov US GAAP (účtovné štandardy platné v USA)
 • Poradenstvo v oblasti štatutárnych aj Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a US GAAP
 • Previerky účtovných systémov, rizík a kontrolných opatrení
 • Poradenstvo v oblasti dodržiavania zákona Sarbanes-Oxley (SOX)
 • Účinné a praktické riešenia v oblasti finančného kontrolingu
 • Poradenské služby v oblasti účtovníctva
 • Zakladanie oddelení interného auditu
 • Zvláštne finančné vyšetrovanie
 • Poradenstvo v oblasti regulačných požiadaviek
 • Odborné školenia

Kontat

Zuzana Letková
partnerka
audit

 +421 2 582 49 111

deloittesk@deloittece.com