Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Správa o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z.


DOWNLOAD  

Ako audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva štatutárne audity individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, okrem iného, subjektov verejného záujmu, Deloitte Audit s.r.o. zverejňuje túto ročnú správu o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“).

Všetky informácie uvedené v tejto správe sa vzťahujú na situáciu spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. k 31. decembru 2013, pokiaľ nie je uvedené inak.