Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Ochrana osobných údajov

Úvod

Deloitte Global Services Limited (DGSL) je globálna organizácia, ktorá dbá na ochranu osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako chránime údaje o návštevníkoch zhromažďované prostredníctvom „tejto sekcie webovej stránky Deloitte.com (táto sekcia ďalej len „táto webová stránka“).

Ak sa ako návštevník rozhodnete zaregistrovať alebo poskytnúť údaje prostredníctvom tejto webovej stránky, súhlasíte s používaním týchto údajov v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Upozorňujeme, že táto stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, okrem iného na webové stránky prevádzkované členskými spoločnosťami organizácie Deloitte Touche Tohmatsu Limited a ich príslušnými pridruženými spoločnosťami, ktoré sa nemusia riadiť týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Návštevníkom odporúčame, aby si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov jednotlivých webových stránok a až potom poskytli akékoľvek osobné údaje.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo máte pocit, že sa Vašim záujmom nevenovala pozornosť, obráťte sa s vašimi otázkami na správcu webovej stránky prostredníctvom odkazu kontaktujte nás.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Ako návštevník nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje, aby ste mohli používať túto webovú stránku. Stránka zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré návštevníci výslovne a dobrovoľne poskytnú. Takéto údaje môžu okrem iného zahŕňať vaše meno, súčasné pracovné zaradenie, adresu spoločnosti, e-mailovú adresu a telefónne a faxové čísla.
Od návštevníkov zvyčajne nepožadujeme citlivé údaje (napr. údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania, záznamov v registri trestov, telesného alebo duševného zdravia alebo sexuálnej orientácie). V prípade potreby získame výslovný súhlas návštevníkov so zhromažďovaním a používaním takýchto údajov.

Cookies a web beacons

Na zabezpečenie správneho fungovania našej webovej stránky a na uľahčenie navigácie na stránke môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať na zhromažďovanie súhrnných údajov súbory cookie (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo tzv. web beacons (elektronické obrázky, ktoré webovej stránke umožňujú počítanie návštevníkov konkrétnej stránky alebo prístup k určitým súborom cookie). Takéto nástroje môžeme používať na sledovanie údajov o našich systémoch a na identifikáciu kategórií návštevníkov, napríklad podľa adresy IP, domény, typu prehliadača a navštívených stránok. Tieto údaje sa používajú na analýzu počtu návštevníkov rôznych častí stránky. Zabezpečujú tiež, aby naša webová stránka slúžila ako užitočný a efektívny zdroj informácií.

Naše súbory cookie ani tzv. web beacons nezhromažďujú žiadne osobné údaje, ako napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu. Okrem toho väčšina prehliadačov umožňuje užívateľom odmietnuť súbory cookie. Viac informácií o súboroch cookie a ich odmietnutí môžete získať tu. V osobitných prípadoch však môže byť návštevníkom odmietnutý prístup k niektorým častiam tejto webovej stránky, ak sú ich prehliadače nastavené na odmietanie súborov cookie.

Osobné údaje poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky sa používajú len na obmedzené účely. Ak sa napríklad zaregistrujete, aby ste získali prístup k prémiovému obsahu, zúčastnili sa podujatia na stránke, odpovedali na prieskum alebo požiadali o budúcu komunikáciu o špecifických oblastiach záujmu, ako sú napríklad publikácie alebo marketingové kampane, údaje, ktoré poskytnete, sa môžu použiť na: vytvorenie osobného profilu, ktorý nám umožní riadiť náš vzťah s vami; poskytovanie informácií, ktoré by vás podľa nás mohli zaujímať; uľahčenie reakcie na ďalšie vaše požiadavky alebo otázky; alebo iné prispôsobenie našej stránky podľa vašich potrieb. Okrem toho môžu správcovia stránky v prípade potreby využiť vaše údaje na rôzne úlohy súvisiace so stránkou. Prostredníctvom odkazu kontaktujte nás môžete kedykoľvek požiadať, aby sme vám prestali posielať e-maily alebo iné oznamy generované v dôsledku vašej registrácie na tejto webovej stránke.

Poskytovanie informácií tretím stranám

Hoci môžeme poskytovať údaje o návštevníkoch poskytovateľom služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene, spravidla tieto údaje neposkytujeme tretím stranám alebo iným subjektom Deloitte na druhotné alebo nesúvisiace účely, pokiaľ sa pri ich získavaní neuvádza inak.
Osobné údaje možno prenášať medzinárodne v rámci celosvetovej organizácie Deloitte Touche Tohmatsu Limited alebo tretím stranám na vyššie uvedené účely. To môže zahŕňať prenos do krajín, ktoré majú iné pravidlá ochrany osobných údajov ako pravidlá platné v krajine vášho trvalého pobytu. Poskytnutím údajov prostredníctvom tejto webovej stránky súhlasíte s takýmito prenosmi. V prípade potreby možno osobné údaje sprístupniť orgánom činným v trestnom konaní, regulačným alebo iným štátnym orgánom alebo tretím stranám, ak je to potrebné na splnenie zákonných alebo regulačných povinností alebo požiadaviek alebo na vyššie uvedené účely.

Prístup k informáciám

Návštevníci, ktorí sa rozhodnú zaregistrovať na tejto webovej stránke, majú prístup k svojmu profilu užívateľa, môžu upravovať alebo aktualizovať svoje údaje alebo kedykoľvek zrušiť registráciu prostredníctvom odkazu kontaktujte nás. Návštevníci, ktorí majú problém s prístupom k svojim profilom alebo by chceli požiadať o kópiu svojich osobných údajov, by sa mali obrátiť na správcu webovej stránky pomocou odkazu kontaktujte nás. Vo všetkých prípadoch budeme žiadosti o prístup k údajom alebo o zmenu údajov spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Bezpečnosť

Na ochranu všetkých údajov poskytnutých návštevníkmi prostredníctvom tejto webovej stránky pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením máme zavedené primerané komerčné normy pre technologickú a prevádzkovú bezpečnosť.

Zmeny našich zásad zachovávania súkromia

DGSL si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu upraviť alebo doplniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Pri zmene tohto vyhlásenia upravíme dátum aktualizácie v hornej časti tejto stránky. Odporúčame vám pravidelne čítať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli oboznámení o tom, ako chránime vaše údaje. Žiadna časť tohto vyhlásenia nevytvára, ani nie je jej zámerom vytvárať, zmluvu alebo dohodu medzi DGSL a akýmkoľvek užívateľom, ktorý navštívi túto webovú stránku alebo poskytne identifikačné údaje akéhokoľvek druhu.

Ochrana súkromia detí

DGSL si uvedomuje význam ochrany osobných údajov detí v interaktívnom online svete. Webová stránka, na ktorú sa vzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, nie je určená ani úmyselne zameraná na deti vo veku 13 rokov a menej. Nie je našou politikou úmyselne zhromažďovať alebo uchovávať údaje o akejkoľvek osobe mladšej ako 13 rokov.

Otázky návštevníkov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky, obráťte sa s nimi na správcu webovej stránky prostredníctvom odkazu kontaktujte nás.

Bezpečný prístav

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc. (DTTS), dcérska spoločnosť združenia Deloitte Global Services Limited, dodržiava dohodu o „bezpečnom prístave” medzi Ministerstvom obchodu USA a Európskou komisiou vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa prenášajú z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska do Spojených štátov amerických v rozsahu certifikácie spoločnosti DTTS v oblasti „bezpečného prístavu“. Viac informácií o politike Bezpečného prístavu spoločnosti DTTS získate tu.