Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Banky v strednej Európe kríze zatiaľ odolávali. Aké sú ich vyhliadky na budúci rok?

Bratislava, 19. decembra 2012 – Globálny bankový sektor čelí od roku 2008 viacerým problémom, ktoré znížili celkový čistý zisk tohto sektora na 10 % jeho pôvodnej úrovne. Banky v strednej Európe čelili rovnakým problémom, t. j. poklesu ziskovosti, ale jeho priebeh sa v jednotlivých krajinách líšil. Štúdia Vyhliadky bankového trhu v strednej Európe v roku 2012, ktorú vydala spoločnosť Deloitte, sa zameriava na finančné výsledky každého sektora a upozorňuje na jednotlivé faktory ovplyvňujúce ziskovosť bankového sektora. Analyzuje bankové sektory v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Srbsku, v Rumunsku a na Slovensku.

„Bankové sektory v Poľsku, Českej republike a na Slovensku zvládli krízu oveľa ľahšie ako bankové sektory krajín z juhu regiónu, kde je ukazovateľ ROE v sektore hlboko pod úrovňou 10 % a v niektorých krajinách dokonca záporný.“

— Martin Váross,
riaditeľ poradenstva pre finančný sektor, Deloitte Slovensko

Takmer päť rokov po nástupe globálnej finančnej krízy a najhoršieho globálneho ekonomického poklesu v poslednej dobe sa banky v regióne snažia uspieť v neustále sa meniacom prostredí.

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré prispievajú k súčasnej situácii, je odolnosť jednotlivých trhov voči ekonomickému spomaleniu, čo zvýrazňuje niektoré rozdiely medzi krajinami strednej Európy.
“Bankové sektory v Poľsku, Českej republike a na Slovensku zvládli krízu oveľa ľahšie ako bankové sektory krajín z juhu regiónu, kde je ukazovateľ ROE v sektore hlboko pod úrovňou 10 % a v niektorých krajinách dokonca záporný. Medzi hlavné faktory, ktoré prispeli k posunu národných bankových systémov smerom k nižšej ziskovosti, patria nové právne predpisy a dane zavedené v Maďarsku a v niektorých ďalších krajinách, vrátane Slovenska“ uviedol Martin Váross, riaditeľ poradenstva pre finančný sektor.
Vysoká koncentrácia bankového sektora, kde 10 najväčších bánk vlastní viac ako 70 % aktív v sektore, uľahčuje dosahovanie nákladovej efektívnosti  v Chorvátsku, ale aj u nás. Rozdiely v mierach rastu nezamestnanosti tiež vedú k rôznym úrovniam úverového rizika a jeho vplyvu na výsledky bánk.

Rôzne bankové sektory v regióne aj s rozdielmi a podobnosťami medzi nimi čelia rovnakým výzvam a stále ponúkajú významné príležitosti, ktoré si vyžadujú pozornú analýzu a stanovenie priorít ich využívania. Banky musia nájsť spôsob, ako neustále nachádzať vhodné modely podnikania, ktoré sú vhodné pre súčasné podmienky na regionálnej aj národnej úrovni.  Či už sa banky v strednej Európe usilujú o zotavenie, reštrukturalizáciu, dosiahnutie súladu s predpismi, rekapitalizáciu alebo o rast, sú na ne kladené vysoké nároky.

„Prevádzková efektivita bánk na Slovensku zostáva najsilnejšou stránkou spomedzi ostatných krajín. Pomer nákladov k výnosom pre odvetvie predstavovalo 48,8% v roku 2011, čím sa  slovenské banky dostali na čelo v regióne“ upresňuje Martin Váross.

Cieľom správy je identifikovať jednotlivé kľúčové faktory stimulujúce výnosy a konkrétne aspekty, ktoré majú vplyv na úroveň nákladov väčšiny bánk.  Správa sa venuje aj otázke, ako významne tieto opatrenia vytvorené na zníženie rizikovosti úverov s vysokou pravdepodobnosťou neplnenia ovplyvňujú čisté zisky jednotlivých sektorov. Súčasťou správy je aj vplyv nových bankových daní a iných právnych predpisov, ktoré boli zavedené v niektorých krajinách, vrátane Slovenska.

Centrum pre finančné služby spoločnosti Deloitte v strednej Európe
Prístup centra k výskumu je zameraný na odvetvie a spoluprácu s cieľom poskytovať komplexný pohľad na sektor finančných služieb v strednej Európe. Cieľom je vytvárať, rozvíjať a prinášať najlepšie postupy v oblasti hlavných finančných výziev v rámci regiónu prostredníctvom prieskumu, dialógu s vrcholnými predstaviteľmi a porovnávania výkonnosti v rámci odvetvia.

Nové prísne regulačné prostredie, náročná ekonomická situácia a rastúce potreby zákazníkov menia dramaticky povahu finančného sektora. Identifikácia skutočných zdrojov konkurenčnej výhody v týchto rýchlo sa meniacich časoch je mimoriadne dôležitá. Treba zodpovedať a vyriešiť kľúčové otázky:
Ako sa menia stratégie a modely podnikania? Ako sa vyrovnať s čoraz prísnejšími regulačnými požiadavkami? Pred akými úlohami stojí retailové bankovníctvo? Kam smeruje korporátne bankovníctvo? Aká je budúcnosť poisťovníctva? Kde hľadať nové zdroje výnosov? Ako  efektívne investovať do nových technológií? Ako financovať činnosti finančných inštitúcií v strednej Európe?

Hlavnými oblasťami, ktorými sa zaoberá Centrum pre finančné služby, sú odvetvové trendy, stratégie, zdroje konkurenčnej výhody, vplyv regulácie na banky, využívanie moderných technológií a analýza potrieb a očakávaní zákazníkov. Dôležitou súčasťou práce Centra je získavanie a uvádzanie príkladov inovatívnych a praktických riešení zameraných na rast v rýchlo sa meniacich časoch. Centrum bude mať databázy o trhu, produktoch, zákazníkoch, inštitúciách a ich finančných a prevádzkových kritériách, predpisoch a zákazníkoch.

„Finančný sektor potrebuje viac ako kedykoľvek predtým dôkladné poznatky, spoľahlivé odporúčania, nezávislé stanoviská, odvetvové údaje vysokej kvality a strategický plán budúceho smerovania,“ dodáva Váross.

Viac informácii na webovej stránke:
www.deloitte.com/pl/cfsCE

V reakcii na rastúcu potrebu informácií spoločnosť Deloitte Central Europe vytvorila Centrum pre finančné služby spoločnosti Deloitte, nezávislú výskumnú jednotku a centrum odborných poznatkov, ktorého cieľom je analyzovať finančný sektor v strednej Európe a publikovať správy a stanoviská.

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2012 Deloitte Slovensko

Kontakty

Meno:
Henrieta Kiššová
Spoločnosť:
Deloitte Slovakia
Pracovné zaradenie:
Clients & Markets Leader
Tel. číslo:
+421 2 582 49 158
Email
hkissova@deloittece.com