Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Spotrebiteľov nútia neľahké časy robiť kompromisy, Vianoce by ale nemali byť chudobnejšie

Bratislava 8. novembra 2012 – Slovenské domácnosti minú na vianočné nákupy o niečo viac než minulý rok – v priemere 522 EUR. Aby si mohli dopriať čo najviac, budú nakupovať uvážlivo, pričom hlavnú úlohu bude zohrávať cena. Zamerajú sa pritom na kúpu tradičných darčekov, ako sú knižky, kozmetika a oblečenie. Vyplýva to z aktuálneho spotrebiteľského prieskumu vianočných očakávaní, ktorý sa realizoval v 18 krajinách Európy vrátane Južnej Afriky. Štúdia spoločnosti Deloitte je na Slovensku piatou v poradí.

„Prvýkrát od zlomového bodu v roku 2008 sú spotrebitelia presvedčení, že ich kúpna sila klesá.“

— Peter Horovčák,
senior manažér oddelenia Consultingu, Deloitte Slovensko

Nálada v Európe je zlá a väčšina Európanov si budúcnosťou nie je istá. Napriek tomu sa v roku 2012 zlepšil negatívny postoj k ekonomike (55 % respondentov si myslí, že ekonomická situácia ich krajiny je nepriaznivá oproti 63 % v roku 2011). 

Pokiaľ ide o ekonomické očakávania v Európe v budúcom roku, názory sa rôznia, avšak nehovoríme o zlepšení, ale skôr o stupňoch pesimizmu. Index ekonomických vyhliadok na Slovensku je najnižší za posledných 5 rokov, čo je o 10 % viac ako európsky priemer.

„Prvýkrát od zlomového bodu v roku 2008 sú spotrebitelia presvedčení, že ich kúpna sila klesá. Až tretina Európanov očakáva v roku 2013 menej prostriedkov na míňanie, pričom len 19 % uviedlo, že ich kúpna sila sa zvýšila,“ uviedol Peter Horovčák, senior manažér oddelenia Consulting, Deloitte Slovensko.

Tieto obavy vedú ľudí k tomu, že pred nákupom ešte viac premýšľajú, pričom rozhodujúcim faktorom je cena. Oproti minulému roku je toto vnímanie intenzívnejšie, ľudia si viac uvedomujú dlhovú krízu, na ktorú reagujú aj európske vlády prijímaním nepopulárnych opatrení na zníženie deficitu verejných financií, čo sa dotýka aj samotnej spotreby.

V súvislosti s rokom 2013 Európania naznačujú, že sú pripravení znížiť výdavky na dve nové položky: multimédiá (predplatné, internet, káblová TV, telekomunikácie atď. ) a každodenné nákupy (obedy, dopravu, tlač atď.).

Je tu však vidieť výrazný rozdiel medzi vekovými kategóriami – len 19 % mladých Slovákov (18 – 24 r.) očakáva, že ich kúpyschopnosť poklesne, pričom u respondentov v zrelom veku (45 – 54 r.) je to až polovica.

V roku 2012 plánujú európski spotrebitelia minúť na koncoročné sviatky priemerne 591 EUR, čo je v porovnaní s minulým rokom pokles len o 0,8 %. Slováci si mierne prilepšia spolu s Dánmi či Holanďanmi. Tento rok minú v priemere 522 EUR, čo je o 69 EUR menej ako európsky priemer. Najmenej minú prekvapivo obyvatelia Holandska (287 EUR), ktorí ponímajú Vianoce skôr duchovne, Poľska (312 EUR) a Ukrajiny (322 EUR). Najviac si dovolia tradične Íri, ktorí sa ako jediní v Európe blížia k hranici 1 000 EUR na domácnosť (966 EUR).
Trend nakupovania darčekov prostredníctvom úverov a pôžičiek od rodiny nahrádza “rozbité prasiatko“, či nákupy prostredníctvom kariet, alebo platby v hotovosti.

Hlavným výdavkom Vianoc sú samozrejme darčeky (európsky priemer je 312 EUR, na Slovensku je to 314 EUR), a keďže sa ľudia snažia neznižovať naň rozpočty, dávajú menej na zábavu (reštaurácie, puby), či oblečenie a bežné výdavky. Sťahovať opasky sa Európanom nechce, vianočné stoly zostanú rovnako plné ako v minulosti, na Slovensku minieme na jedlo o 3 % viac ako minulý rok, a to 168 EUR, aj keď to je skôr dôsledok inflácie.  

„Okrem tradičných jedál sú v európskych rodinách prioritou deti, keďže viac ako polovica výdavkov na sviatky je určená na darčeky pre deti, ktoré dostanú 3 až 6 darčekov. Na Slovensku tvoria výdavky na darčeky pre deti až 44 % všetkých nákladov a každé dieťa dostane v priemere 5 darčekov,“ upresňuje Ľubica Dumitrescu, senior manažérka na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte.

Už niekoľko rokov prejavujú Európania silný záujem o nákup užitočných darčekov. Toto kritérium je ešte silnejšie v roku 2012. Vo viacerých krajinách viac ako 9 z 10 spotrebiteľov očakáva, že užitočnosť darčeka bude zohrávať významnú úlohu pri ich rozhodovaní, na Slovensku je tento nárast zvýšený o tretinu.

Dokazujú to aj želania ľudí. Od roku 2008 sú najžiadanejšími darčekmi peniaze a knihy, pričom v roku 2012 prevládajú peniaze. Do prvej desiatky sa dostali aj smartfóny a tablety, želá si ich takmer tretina respondentov.
Aj v minulosti si ich želali 5- až 6-krát častejšie, ako ich v skutočnosti dostali, pričom pomer v roku 2011 bol 2 : 1.

Na Slovensku si želáme opäť knihy (viac ako polovica), mierne klesol záujem o kozmetiku (42 %)  a oblečenie (tretina Slovákov).

Želané knihy by sme mali pod stromčekmi nachádzať najčastejšie. Pri kupovaní darčekov pre deti sa začína uprednostňovať vzdelávací prvok, ktorý ponúkajú stolové hry, skladačky typu puzzle a knihy pre malé deti. V prípade mládeže, podobne ako v minulom roku, boli najčastejšie kupovanými darčekmi videohry, peniaze a knihy. 

Internet sa začína čoraz viac presadzovať ako maloobchodný predajný kanál pri vianočných nákupoch aj na Slovensku, aj keď rastie význam využívania kombinácie internetu a kamenného obchodu najmä v procese prieskumov a porovnávania tovarov a cien.

Na internete môžu nájsť spotrebitelia informácie, ku ktorým nemajú prístup v kamennom obchode, ako napríklad názory zákazníkov, môžu nakupovať kedykoľvek cez deň aj v noci a porovnávať výrobky a ceny.

Ženy vyhľadávajú a porovnávajú výrobky prostredníctvom kombinácie distribučných kanálov viac ako muži (45 % žien oproti 39 % mužov vyhľadáva a 51 % žien oproti 46 % mužov porovnáva výrobky uvedeným spôsobom). Takmer tretina tvrdí, že nakupuje len v predajniach (väčšinou ženy), čo je viac ako minulý rok, a takmer štvrtina uvádza, že nakupuje prostredníctvom internetu (väčšinou muži).

Len 33 % Európanov však skutočne darčeky na internete aj kúpi. Hlavnou výhodou kamenných obchodov je stále možnosť vymeniť výrobky, nasledujú služby po predaji a bezpečnosť platieb, ktorá je tento rok znova dôležitejšia. Ďalšie uvádzané výhody sú rady predavačov a radosť z nakupovania. Kamenné obchody preto zostávajú dominantným spotrebiteľským kanálom

O prieskume

Vianočný prieskum roku 2012 je pätnástym prieskumom spoločnosti Deloitte o nákupných plánoch európskych spotrebiteľov na koncoročné sviatky. Do tohoročného prieskumu sa zapojilo 18 krajín. Počas druhého a tretieho septembrového týždňa sme kládli otázky rozsiahlej reprezentatívnej vzorke spotrebiteľov (vzorka sa skladala z 18 587 respondentov) o ich pocitoch a plánovaných výdavkoch na darčeky, nákup potravín na prípravu sviatočných jedál a zábavu, resp. využitie voľného času mimo domu.

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2012 Deloitte Slovensko

Kontakty

Meno:
Henrieta Kiššová
Spoločnosť:
Deloitte Slovakia
Pracovné zaradenie:
Clients & Markets Leader
Tel. číslo:
+421 2 582 49 158
Email
hkissova@deloittece.com