Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Rok 2013: Znižovanie nákladov vo firmách začína nahradzovať orientácia na ziskovosť a stabilitu


DOWNLOAD  

Bratislava 21. november 2012 – Finanční riaditelia očakávajú ďalšie náročné obdobie z dôvodu predpokladaného spomalenia slovenskej ekonomiky a plánovaných rozpočtových opatrení vlády. Tieto dva faktory budú mať kľúčový vplyv na ekonomické výsledky spoločností a od finančných riaditeľov si budú vyžadovať preukázanie a potvrdenie ich schopnosti zabezpečiť udržateľnosť ziskovosti a stabilnú finančnú situáciu vo svojich spoločnostiach. Vyplýva to z prieskumu, ktorý po druhý krát realizovala spoločnosť Deloitte medzi finančnými riaditeľmi Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Bulharska, Slovinska, Rumunska a Slovenska.

„Napriek diskutabilnému plošnému zvýšeniu daní z príjmov právnických osôb a tiež zavedeným a možným zmenám sa 28 % finančných riaditeľov domnieva, že daňové zaťaženie na Slovensku bude nižšie ako v susedných krajinách.“

— Jozef Hýbl,
senior manažér, audit, Deloitte Slovensko

Očakáva sa, že miera rastu slovenskej ekonomiky mierne porastie  o 1,5 až 3 %. Predpokladá to až 60 % slovenských finančných riaditeľov. Odráža to pozitívny vývoj od predošlého prieskumu, keď rast vyšší ako 1,5 % predpovedalo len 22 % respondentov. Viac ako tretina sa domnieva, že rast HDP sa zastaví alebo bude veľmi nízky.

Napriek tomu je Slovensko poháňané exportom  najoptimistickejšou krajinou, naopak v Slovinsku, Chorvátsku a Maďarsku očakávajú návrat do recesie, v Poľsku, Českej republike, Rumunsku a Bulharsku predpokladajú v roku 2013 skôr stagnáciu (rast 0 – 1,5 %).

S prognózami mierneho rastu súvisí aj očakávaná nezamestnanosť v nasledujúcich 12 mesiacoch. Tej sa neobávajú iba manažéri dvoch z ôsmych krajín a to českí a rumunskí. Obava z rastúcej či už miernej, alebo vyššej nezamestnanosti, ktorá bude mať tiež negatívny vplyv na spotrebu domácností trápi 68 % slovenských predstavitelov, rovnako ako väčšinu z ostatných šiestich krajín zapojených do prieskumu. Na Slovensku situáciu podtrhuje negatívny vplyv na pracovný trh (podľa 72 % finančných riaditeľov) očakávaná zmena Zákonníka práce.

Odraz ekonomickej stagnácie a nadpriemernej miery ekonomickej a finančnej neistoty sa môže odraziť aj na finančných vyhliadkach firiem v strednej Európe. Nie je prekvapením, že finanční riaditelia v Slovinsku sú najpesimistickejší, keďže sa v tejto krajine zhoršuje ekonomické a finančné prostredie, oproti 67 % bulharských, ktorí majú skôr pozitívne vyhliadky.

Slovenskí predstavitelia sa rozdelili na tri tábory, jedna tretina má nezmenený a takmer rovnaká skupina negatívny postoj, 36 % respondentov očakáva mierne zlepšenie.

Napriek diskutabilnému plošnému zvýšeniu daní z príjmov právnických osôb a tiež zavedeným a možným zmenám sa 28 % finančných riaditeľov domnieva, že daňové zaťaženie na Slovensku bude nižšie ako v susedných krajinách“ uviedol Jozef Hýbl, senior manažér na oddelení auditu, Deloitte Slovensko.

Absencia aktívneho verejného slovenského trhu s vlastným imaním a prítomnosť tradičného bankového modelu sú hlavnými dôvodmi, prečo firmy považujú financovanie prostredníctvom úverov za oveľa atraktívnejšie ako financovanie prostredníctvom vlastného imania, čo sa od posledného prieskumu takmer nezmenilo (zvýšenie na 42 % z predošlých 33 %). Podobne je to aj v Českej republike.

Úverová zaťaženosť na Slovensku by však mala podľa finančných riaditeľov zostať bezo zmeny (64 % respondentov).

Hlavnými trendmi slovenských firiem pre nasledujúce obdobie budú najmä snahy o zvyšovanie tržieb na existujúcich trhoch - 44 % finančných riaditeľov považuje práve túto oblasť za najvyššiu prioritu, rast výnosov na nových trhoch takmer 40 % a 20 % riaditeľov znižovanie priamych nákladov.

„Zdá sa, že séria opatrení na zníženie nákladov mala v posledných rokoch pozitívny účinok a spoločnosti sa začínajú viac zameriavať na svoje tržby, čo je pre ekonomiku dobré znamenie. Nové investície a rozširovanie na nové trhy však stále nepatria medzi najvyššie priority finančných riaditeľov na Slovensku“ uviedol Branislav Zlatý, senior manažér na oddelení finančného poradenstva.

Finanční riaditelia v piatich z ôsmich krajín očakávajú v roku 2013 zvýšenie miery fúzií a akvizícií . Toto očakávanie však môže byť spôsobené veľmi nízkou mierou fúzií a akvizícií v strednej Európe za posledný rok, čo znamená, že aj nepatrné zvýšenie by predstavovalo zvýšenie z predošlých úrovní. Najvyššie očakávania má 64 % finančných riaditeľov a to z Chorvátska.

V oblasti strategického rozhodovania firiem dominuje prioritizácia sa na ľudské zdroje a udržiavanie talentov. Väčšina opýtaných finančných riaditeľov sa neobáva nedostatku talentu v budúcnosti a v ďalšom roku neočakávajú nedostatok talentu vo finančnej oblasti. Jedinou výnimkou je Rumunsko, kde 57 % respondentov vyjadrilo obavy v tejto súvislosti, na Slovensku je to takmer tretina a to najmä na úrovni stredného manažmentu. Kritickejším momentom je obava 44 % riaditeľov o rozvoj budúcich lídrov ale i problematickosť pri udržovaní morálky zamestnancov, čo si myslí až 60 % opýtaných.

Pohľad slovenských finančných riaditeľov:

  • 60 % finančných riaditeľov očakáva rast HDP vo výške 1,5 až 3 %.
  • 68 % finančných riaditeľov predpokladá v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýšenie miery nezamestnanosti.
  • Očakáva sa, že hlavným podnikateľským cieľom na nasledujúcich 12 mesiacov je zvýšenie tržieb na existujúcich trhoch.
  • 44 % finančných riaditeľov má obavy v súvislosti s rozvojom budúcich finančných lídrov.
  • 60 % respondentov považuje udržateľnosť morálky a angažovanosti zamestnancov za problematickú.
  • 72 % finančných riaditeľov si myslí, že pripravované zmeny Zákonníka práce negatívne ovplyvní flexibilitu trhu práce.

Prieskumu medzi finančnými riaditeľmi sa zúčastnilo 362 finančných riaditeľov z ôsmich krajín Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Bulharska, Slovinska, Rumunska a Slovenska.

Viac informácií nájdete na adrese www.deloitte.com/cecfo.

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2012 Deloitte Slovensko

Kontakty

Meno:
Henrieta Kiššová
Spoločnosť:
Deloitte Slovakia
Pracovné zaradenie:
Clients & Markets Leader
Tel. číslo:
+421 2 582 49 158
Email
hkissova@deloittece.com