Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Vedúci pracovníci na Slovensku

Vladimír Masár

prezident

Vladimir MasarVladimír Masár je prezidentom slovenskej kancelárie spoločnosti Deloitte. Zameriava sa na jej postavenie na trhu a v spolupráci s ostatnými partnermi firmy pri chápaní potrieb klientov pripravuje inovatívne riešenia problémov, ktorým čelia. V. Masár zodpovedá za rozvoj vzťahov s odborníkmi, ktorí prijímajú rozhodnutia pre všetky sektory slovenskej ekonomiky, kde by mohla svoje odborné služby poskytnúť medzinárodná firma. Vladimír Masár pracuje v bankovom a verejnom sektore takmer dvadsať rokov. Od júla 1993 do júla 1999 vykonával funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska.



Marián Hudák

partner na oddelení riadenia rizík a vedúci partner pobočky Deloitte

Marian HudakM. Hudák je hlavným vedúcim partnerom slovenskej pobočky spoločnosti Deloitte. Je taktiež partnerom oddelenia riadenia podnikových rizík na Slovensku a vedúcim partnerom pre verejný sektor pre Čechy a Slovensko. Má viac ako 15 rokov praxe v audítorstve a poradenstve, vrátane auditov riadiacich a kontrolných systémov subjektov štátnej správy v súvislosti s implementáciou fondov Európskej únie a riadenia týchto projektov.




Zuzana Letková

partnerka na oddelení auditu

Zuzana LetkovaZuzana Letková je odborníčkou na audit a riadenie v medzinárodnej audítorskej firme s vyše 18-ročnou praxou. Ako vedúca oddelenia auditu spoločnosti Deloitte Audit s. r. o. zodpovedá za celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva jej oddelenie auditu a účtovného poradenstva, najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb vrátane oblasti nehnuteľností. Z. Letková je dlhoročnou členkou (Fellow) Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie a audítorkou s licenciou Slovenskej komory audítorov. Medzi jej klientov patria najmä: skupina Tatra banka, skupina OTP banka, Prvá stavebná sporiteľňa, Ministerstvo financií SR, Železiarne Podbrezová, Unibail Rodamco, Wűstenrot poisťovňa a iní.



Larry Human

partner na oddelení daňového poradenstva

Adham HafoudhLarry Human je partner na oddelení daňového a právneho poradenstva v spoločnosti Deloitte v Slovenskej republike. L. Human je vedúcim skupiny poskytujúcej Global Employer Services (GES, služby v oblasti zdaňovania fyzických osôb) na Slovensku. V júli 2008 sa L. Human presťahoval na Slovensko z Českej republiky, kde od roku 2002 žil a pracoval pre spoločnosť Deloitte. Pred príchodom do Európy pôsobil v našej kancelárii v Johannesburgu v Južnej Afrike. L. Human sa špecializuje na oblasť zdaňovania fyzických osôb, optimalizáciu domácich aj medzinárodných systémov odmeňovania a otázok sociálneho zabezpečenia. Medzi jeho klientov patria významné slovenské aj nadnárodné spoločnosti, ktoré majú zahraničných pracovníkov na Slovensku a ktoré vysielajú svojich zamestnancov, slovenských občanov, na pracovné pobyty do zahraničia. L. Human získal akademické tituly z podnikovej ekonomiky a práva na University of the Free State v Južnej Afrike.



Ivan Lužica

partner na oddelení konzultingu

Ivan LužicaPočas 15-ročnej praxe v oblasti IT a poradenských služieb sa zúčastnil a viedol viaceré projekty na Slovensku v súkromnom aj verejnom sektore. Jeho kľúčovou zodpovednosťou v optimalizačných projektoch boli analýzy a následná implementácia komplexných opatrení v oblasti znižovania nákladov, zvyšovania efektívnosti a outsourcingu činností vrátane informačných technológií.
 

 


Maroš Sokolovský

partner na oddelení finančného poradenstva

Maroš SokolovskýMaroš Sokolovský je partnerom regionálnej skupiny pre finančné poradenstvo bratislavskej kancelárie spoločnosti Deloitte Central Europe. V priebehu uplynulých vyše 12 rokov viedol, resp. manažoval projekty v oblasti podnikových financií a transakčných služieb pri fúziách a akvizíciách, ako aj poradenské projekty v oblasti PPP (verejno-súkromné partnerstvá), štúdií realizovateľnosti, resp. hodnotenia obchodných transakcií.
 
 


 

Veríme, že iba výnimoční ľudia môžu poskytovať výnimočné služby klientom.

Naši ľudia sú príčinou úspechu Deloitte u svojich klientov.

Stretnite sa so senior partnermi v kancelárii Deloitte na Slovensku.